Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymestyn y cynllun parcio ceir am ddim yng nghanol y dref

Er mwyn cefnogi masnachwyr lleol, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymestyn y cynllun parcio am ddim  yng nghanol y dref mewn meysydd parcio a gynhelir gan y cyngor hyd at ddiwedd mis Awst.

Mae siopwyr yn cael eu hannog i gymryd mantais o'r cynnig, ac i brynu nwyddau yn lleol wrth i fusnesau barhau i ailagor ledled y fwrdeistref sirol.

Yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, bydd y cynllun parcio am ddim ar gael ym meysydd parcio aml-lawr y Rhiw a Stryd Bracla yn ogystal â'r maes parcio awyr agored y tu ôl i siop Wilkinsons.

Ym Mhorthcawl, mae cynllun parcio am ddim ar gael ym meysydd parcio Hillsboro a Stryd Ioan. Mae peiriannau talu ac arddangos yn parhau i gael eu defnyddio ym meysydd parcio ymwelwyr Salt Lake a Rest Bay, tra bod parcio am ddim yn parhau i fod ar gael ym Mhencoed a Maesteg.

Mae siopwyr yn cael eu hannog i edrych am sticeri ffenestri a thystysgrifau sy'n nodi bod busnesau wedi cwblhau hyfforddiant ar-lein am ddim a ddarparwyd gan y cyngor, ac maen nhw wedi derbyn offer fel ‘gardiau rhag tisian’ er mwyn helpu i gadw eu cwsmeriaid yn ddiogel rhag dod i gysylltiad â'r coronafeirws.

Tra bod y pandemig wedi bod ar waith, nid yw'r awdurdod lleol wedi codi tâl rhent ar fasnachwyr yn y farchnad a busnesau bach eraill am ddefnyddio safleoedd y cyngor, a chyhoeddodd yn ddiweddar gyfradd ratach newydd o 75 y cant oddi ar renti ym mis Awst, 50 y cant i ffwrdd ym mis Medi, a 25 y cant i ffwrdd ym mis Hydref.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod y Cabinet dros Gymunedau: “Teimlwyd effaith pandemig y coronafeirws COVID-19 yn drwm ar draws y fwrdeistref sirol, ac mae'r cyngor eisiau gwneud popeth o fewn ei allu i gefnogi busnesau lleol wrth iddynt baratoi i ailagor.

“Boed hynny trwy'r £28 miliwn mewn grantiau cymorth busnes rydym wedi'u darparu, yr hyfforddiant a'r offer ar gyfer ailgychwyn rydym a roddwyd gennym neu'r cynnig i barcio yn rhad ac am ddim sydd newydd gael ei ymestyn, rwy'n gobeithio y bydd mwy o bobl yn cael eu hannog i siopa'n lleol ac yn ddiogel, ac i gefnogi masnachwyr lleol.”

Chwilio A i Y