Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymchwiliadau ar droed i’r posibilrwydd o adleoli safle ysgol

Mae ymchwiliadau ar droed i safle ym Mracla gyda’r bwriad o adleoli a rhoi estyniad i ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg.

Mae’r ymchwiliad safle ar dir oddi ar Heol Bracla yn rhan o astudiaeth ymarferoldeb gyfredol o’r posibilrwydd o adleoli Ysgol Gymraeg (YG) Bro Ogwr o’i lleoliad presennol ar Princess Way, Bracla, i’r safle newydd, a rhoi estyniad arni.

Wrth i ni barhau i weithio ar ail gam Ysgolion yr 21ain Ganrif a’r Rhaglen Moderneiddio Colegau, rydyn ni eisiau cynyddu’r ddarpariaeth gynradd cyfrwng Cymraeg yn y fwrdeistref sirol.

Yn gynharach eleni, cymeradwyodd aelodau’r cabinet astudiaeth ymarferoldeb i ystyried rhoi estyniad ar YG Bro Ogwr sydd, oherwydd ei safle presennol, yn rhy fach i roi lle i ysgol fwy, a byddai hynny’n golygu adleoli’r ysgol i safle arall.

Y safle, sy’n destun astudiaeth ymarferoldeb ar hyn o bryd, yw tir o eiddo’r cyngor ym Mynydd Bracla. Pan fydd yr astudiaeth ymarferoldeb wedi’i chwblhau, bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r cabinet, a bydd yn cael ei ystyried yn ofalus wedyn cyn y gwneir unrhyw benderfyniad pellach.

Dywedodd aelod cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer addysg, Charles Smith

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y