Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y wybodaeth ddiweddaraf am barseli bwyd prydau ysgol am ddim

Bydd disgyblion ym mlynyddoedd 11 a 13 sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ac nad yw'n ofynnol iddynt fynychu'r ysgol yn derbyn parseli bwyd diwygiedig rhwng 1-16 Gorffennaf.

Mae'r newidiadau dros dro i'r system yn adlewyrchu'r canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ar ddarparu prydau ysgol am ddim yn ystod y tymor.

Gan y bydd angen cyflenwi rhai parseli yn ôl-weithredol o 7 Mehefin, byddant yn cynnwys mwy o eitemau y gellir eu storio'n ddiogel ar dymheredd ystafell. Bydd nifer cyfyngedig o eitemau bwyd ffres hefyd yn cael eu cynnwys, ond ni fydd y parseli'n cynnwys cardiau ryseitiau.

Unwaith y bydd y newidiadau dros dro ar ben, bydd darpariaeth parseli bwyd wythnosol arferol yn ailddechrau ar gyfer pob disgybl sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim o 19 Gorffennaf.

Bydd y parseli'n cael eu danfon i gartrefi disgyblion blwyddyn 11 a 13 cymwys ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Iau 1 Gorffennaf, dydd Iau 8 Gorffennaf a dydd Iau 15 Gorffennaf:

Nantymoel, Cwm Ogwr, Pantyrawel, Pricetown, Lewistown, Blackmill, Evanstown, Gilfach Goch, Blaengarw, Pontycymer, Llangeinor, Braich-y-Cymer, Pantygog, Pontyrhyl, Abercynffig, Goetre, Brynmenyn, Tondu, Sarn, Bryncethin, Cryncoch, Betws, Ynysawdre, Caerau, Cwmfelin, Garth, Llangynwyd, Maesteg, Nantyffyllon ac unrhyw ardaloedd y tu allan i’r sir.

Dydd Gwener 2 Gorffennaf, dydd Gwener 9 Gorffennaf a dydd Gwener 16 Gorffennaf:

Pencoed, Penprysg, Llangrallo, Heol Y Cyw, Rhiwceiliog, Notais, Newton, Porthcawl, Coety, Y Llidiart, Pen-y-fai, Cefn Crobwr, Mynydd Cynffig, Y Pîl, Gogledd Corneli, De Corneli, Cefn Glas, Broadlands, Bryntirion, Bracla, Trelales, Melin Wyllt a thref Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y