Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y gwasanaeth Shopmobility yn cau dros dro

Bydd y gwasanaeth Shopmobility yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn cau dros dro.

Gyda nifer cynyddol o achosion Covid-19 yn yr ardal, ynghyd â mesurau llymach ar waith ledled Cymru, bydd y gwasanaeth i bobl â phroblemau symud, a gaiff ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn cau o ddydd Mawrth, 22 Rhagfyr, hyd nes y clywir yn wahanol.

Yn dilyn cynnydd sydyn yn yr achosion o’r coronafeirws yn y fwrdeistref sirol, ac ar ôl cyflwyno cyfyngiadau lefel rhybudd pedwar ledled Cymru, penderfynwyd cau’r gwasanaeth Shopmobility dros dro.

Byddwn yn rhoi’r diweddaraf i’r defnyddwyr yn y flwyddyn newydd ynglŷn â phryd y bydd y gwasanaeth yn ailagor. Diolch i’r rhai sydd wedi defnyddio Shopmobility yn y misoedd diwethaf – dymunwn Nadolig diogel a hapus i chi.

Richard Young, yr aelod cabinet dros gymunedau

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y