Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y diweddaraf am ganolfan chwaraeon dŵr Bae Rest

Y diweddaraf am ganolfan chwaraeon dŵr Bae Rest

Mae’r gwaith ar ganolfan chwaraeon dŵr newydd Porthcawl ym Mae Rest yn mynd yn ei flaen yn dda cyn iddi agor yn nes ymlaen yn yr haf.

Bydd y ganolfan newydd yn lle perffaith i grwpiau a chlybiau chwaraeon dŵr lleol ddod ynghyd a bydd yn cynnig caffi/bistro i fyny’r grisiau, ciosg hufen iâ i lawr y grisiau, cyfleusterau toiled, cawodydd, ciwbiclau newid, ystafell gyfarfod a mwy.

Mae dyluniad yr adeilad hefyd yn cynnwys technoleg solar, ardal dan do ar gyfer pobl sy’n cerdded eu cŵn a phaneli gwydrog i wneud y mwyaf o’r golygfeydd godidog o’r arfordir.

Caiff y ganolfan ei hadeiladu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o brosiect ‘Ffocws Buddsoddi Tref Porthcawl’ sy’n defnyddio £1.6m o gyllid gan yr UE drwy raglen Cyrchfan Denu Twristiaeth newydd Llywodraeth Cymru.

Lansiwyd y rhaglen gyffredinol £61.8m gan Croeso Cymru i greu 13 atyniad twristiaeth mewn 11 lleoliad ledled Cymru a bydd yn defnyddio gwerth £27.7m o gyllid yr UE i gyd.

Mae’r un rhaglen wedi ariannu’r gwaith o adnewyddu ciosg harbwr hanesyddol Porthcawl hefyd er mwyn darparu toiledau, cawodydd a chyfleusterau eraill i’r Marina cyfagos.

Ymunodd Norah Clarke, aelod o’r ward leol a Carwyn Jones, yr AC dros Ben-y-bont ar Ogwr ag Aelodau o Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ymweliad safle i weld y cynnydd diweddaraf ar y ganolfan chwaraeon dŵr newydd ym Mae Rest.

Roedd hi’n wych edrych yn agos ar gynnydd diweddaraf y ganolfan chwaraeon dŵr newydd sydd wedi cael ei hariannu gan arian Ewrop ac yn cael ei hadeiladu gan Henstaff Construction, cwmni o Gaerdydd.

Mae disgwyl i’r prosiect gael ei orffen ryw bryd ym mis Awst. Dydw i ddim yn gallu cyhoeddi eto pwy fydd y tenantiaid gan fod y cytundebau les wrthi’n cael eu trafod, ond gobeithio y byddaf yn gallu gwneud cyhoeddiad cyn bo hir.

Fodd bynnag, gallaf ddweud bod y broses dendro yn seiliedig ar feini prawf a oedd yn ymwneud ag ansawdd yn bennaf, a bod gan yr ymgeiswyr llwyddiannus hanes blaenorol ardderchog. Rwy’n siŵr y bydd trigolion lleol yn falch ac yn edrych ymlaen at weld y datblygiad newydd eiconig hwn yn cael ei orffen a fydd yn atgyfnerthu statws Porthcawl ymhellach fel cyrchfan arfordirol o’r radd flaenaf.”

Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Chwilio A i Y