Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y Cyngor yn parhau i fuddsoddi ar ffyrdd y fwrdeistref sirol

Mae gwaith ail-wynebu’n cael ei wneud ar ffyrdd ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o fuddsoddiad y cyngor i’r rhwydwaith priffyrdd lleol.

Gan ddefnyddio cyllid o Raglen Gyfalaf y cyngor a £500,000 ychwanegol a ddyrannwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru, mae gwaith atgyweirio ar y gweill neu wedi'i gynllunio ar nifer o ffyrdd, gan gynnwys gwaith ail-wynebu sylweddol ar un o ffyrdd prysuraf y fwrdeistref sirol - y B4281 i'r gorllewin o Abercynffig.

Bwriedir gwneud gwaith ail-wynebu ar rannau o'r strydoedd canlynol:

 • A4063 Teras Bryn (Bryn Cymer) Caerau  
 • Heol Hermon, Caerau 
 • Maesglas, Y Pîl
 • Sychbant Avenue, Maesteg
 • Maple Terrace, Maesteg
 • Cae Bach, Llangeinor
 • Tydraw Crescent, Y Pîl
 • Sunnybank, Y Pîl
 • West Street, Abercynffig
 • Meadow Street, Abercynffig
 • Heol Simonston, Bracla
 • Heol Bradford, Betws
 • Ystâd Ddiwydiannol Penllwyngwent

Dyrannwyd £1.5miliwn pellach i'w wario ar waith ail-wynebu yn ddiweddarach yn 2021-22 gyda lleoliadau i'w cwblhau erbyn diwedd y mis hwn.

Mae'r cyngor yn buddsoddi miliynau o bunnoedd yn y rhwydwaith priffyrdd i wneud gwelliannau i gymunedau ar draws y fwrdeistref sirol.

Mae ardaloedd lle sydd angen gwaith yn cael eu nodi gan arolygwyr priffyrdd y cyngor sy’n defnyddio cyfres o asesiadau, arolygon cyflwr a phrofion gwrthsefyll llithro wrth hefyd gymryd i ystyriaeth materion a godwyd gan y cyhoedd a chynghorwyr lleol.

Gwneir pob ymdrech i gyfyngu ar aflonyddwch tra bod gwaith gwella priffyrdd yn cael ei wneud.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau

Chwilio A i Y