Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cyngor yn derbyn llu o gynigion o gymorth

Yn ddiweddar, gofynnwyd i breswylwyr helpu i wneud sachau sgrybs i weithwyr gofal ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gwnaeth y cyngor dderbyn ymateb anhygoel a bellach mae ganddo ddigon o gynigion o gymorth i ddarparu sachau sgrybs i weithwyr allweddol y cyngor ar draws y fwrdeistref sirol i helpu i gadw eu hunain, defnyddwyr y gwasanaeth a'u teuluoedd yn ddiogel.

Rydym wedi cael ein syfrdanu gan yr ymatebion a'r cynigion anhygoel o gymorth gan breswylwyr.

Gwnaethom dderbyn nifer digyffelyb o gynigion ar ôl galw am gymorth ac ni allwn ddiolch i bawb ddigon am roi o'u hamser, eu hadnoddau a'u sgiliau i greu'r eitemau hyn.

Bydd y sachau sgrybs yn sicrhau y gall gweithwyr allweddol gludo'u dillad yn ddiogel, gan wybod nad ydynt yn trosglwyddo unrhyw beth o bosib i ddefnyddwyr gwasanaeth neu aelodau eu haelwydydd, sy'n amhrisiadwy yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Gall y sachau hefyd gael eu golchi gyda'r dillad gwaith i gyfyngu ar y cysylltiad â’r feirws.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Huw David

Y gweithwyr allweddol a fydd yn elwa ar y sachau hyn yw staff gwasanaethau dydd, timau ymateb symudol a gweithwyr gofal cymdeithasol sy'n gweithio mewn llety anableddau dysgu, gyda phobl hŷn a'r sawl sydd ag anghenion iechyd meddwl, yn ogystal â nyrsys ardal.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y