Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cyngor yn cynnig pecyn cymorth er mwyn cynorthwyo busnesau manwerthu i ailagor

Wrth i'r pandemig COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd busnesau manwerthu lleol sy'n ystyried ailagor i neilltuo lle, yn rhad ac am ddim, ar yr hyfforddiant ar-lein ar ymwybyddiaeth o COVID-19. Gall yr hyfforddiant hwn helpu i sicrhau bod y safle wedi'i baratoi yn dda ar gyfer croesawu cwsmeriaid yn ôl.

Bydd y cwrs yn cymryd tua thair awr i'w gwblhau a gellir gwneud hynny gartref gan ddefnyddio offer yr hyfforddai ei hun. Ar ôl i fusnes gwblhau'r hyfforddiant yn llwyddiannus, cyflwynir sticer iddo'i arddangos ar ei safle ac i sicrhau cwsmeriaid ei fod wedi derbyn hyfforddiant llawn.

Fel rhan ychwanegol o'r pecyn ailddechrau hwn, gall busnesau hefyd wneud cais am gard rhag tisian am ddim er mwyn eu diogelu eu hunain a'u cwsmeriaid ymhellach wrth iddynt ddychwelyd i'r gwaith. Rhoddir dyddiad, amser a lleoliad gan staff y cyngor i fusnesau er mwyn derbyn y gard rhag tisian o 8 Mehefin 2020.

Wrth i'r pandemig barhau, mae'n holl bwysig i ni fod trigolion a busnesau lleol yn teimlo'n ddiogel wrth i'r broses o ddychwelyd i'r gwaith gael ei chynllunio.

Drwy gwblhau'r hyfforddiant hwn, gall busnesau lleol helpu i dawelu meddyliau cwsmeriaid eu bod wedi cymryd y camau angenrheidiol i ddiogelu un fel y llall. Bydd y gard rhag tisian am ddim yn rhoi pwyslais clir ar ymrwymiad y busnes i gadw ei hun a thrigolion yn ddiogel.

Byddwn yn bendant yn argymell cwblhau'r hyfforddiant os ydych yn fusnes manwerthu lleol, gan y bydd yn gwneud y trawsnewid o ddychwelyd i'r gwaith ac i rywfaint o'r arfer yn broses esmwyth.

Arweinydd y cyngor, Huw David

I ddechrau, dim ond un lle fydd ar gael fesul busnes, ond gellir ychwanegu enwau pellach i restr aros a chysylltir ag unigolion pan ddaw lleoedd ar gael. Gofynnir nifer o gwestiynau allweddol i'r rhai sy'n mynychu er mwyn i'r cyngor gael mynediad i gymorth ariannol ar gyfer yr hyfforddiant.

Bwriedir i berchenogion, rheolwyr a staff allweddol eraill busnesau ymgymryd â'r hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o COVID-19. Er mwyn neilltuo lle a gwneud cais am gard rhag tisian, ffoniwch Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr ar: 01656 643428 neu anfonwch e-bost at: employability@bridgend.gov.uk.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y