Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y Cyngor yn arwyddo addewid gwrth-hiliaeth

Cyn Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Gwahaniaethu ar Sail Hil ar 21 Mawrth, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi addo condemnio hiliaeth o bob math.

Mae’r awdurdod lleol yn un o sawl ledled Cymru sydd wedi llofnodi’r addewid Dim Hiliaeth Cymru i ddangos ei ymrwymiad i adeiladu cydraddoldeb hiliol.

Gall unigolion neu sefydliadau gofrestru ar gyfer yr addewid, sy’n cael ei gydlynu gan Gyngor Hil Cymru ac yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru a TUC Cymru.  

Thema’r Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Gwahaniaethu ar Sail Hil eleni, sy’n cael ei drefnu gan y Cenhedloedd Unedig, yw ‘Ieuenctid yn gwrthwynebu hiliaeth’. Cynhelir digwyddiadau ar-lein gyda’r nod o feithrin diwylliant o oddefgarwch, cydraddoldeb a gwrth-wahaniaethu byd-eang.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal bob blwyddyn ar yr un dyddiad ag y gwnaeth yr heddlu yn Sharpeville, De Affrica, ddechrau saethu a lladd 69 o bobl mewn gwrthdystiad heddychlon yn erbyn ‘cyfreithiau pasio’ apartheid yn 1960.

Dywedodd Kenneth Watts, Maer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Does dim lle i hiliaeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae’r cyngor yn falch o sefyll gyda sefydliadau eraill sy’n llofnodi’r addewid Dim Hiliaeth Cymru.

“Ar 21 March, byddwn yn dod at ein gilydd yn unedig yn erbyn hiliaeth, Islamoffobia, gwrth-semitiaeth a ffasgaeth.”

Dywedodd Megan Stone, y Faeres Ieuenctid: “Rwy’n falch iawn bod y cyngor wedi llofnodi’r addewid hwn i ategu ei ymrwymiad i waredu hiliaeth.

"Rwyf hefyd yn falch bod gweithredoedd pobl ifanc yn cael ei gydnabod drwy thema Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Gwahaniaethu ar Sail Hil eleni - Ieuenctid yn gwrthwynebu hiliaeth. Drwy weithio gyda’n gilydd, gallwn helpu i gael gwared ar hiliaeth yn y dyfodol.”

Yma yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennym bolisi dim goddef hiliaeth ym mhob sector, ac felly ry’n ni’n falch o fod wedi llofnodi’r addewid.

Yn rhan o’r addewid, rydym wedi ymrwymo i greu, cynnal a hyrwyddo cymuned lle mae pob person yn cael ei drin yn deg ac yn gyfartal waeth beth fo’u hil, yn ogystal â pholisi cyfle cyfartal o ran cyflogaeth a darpariaeth gwasanaeth.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet Lles a Chenedlaethau’r Dyfodol

I nodi’r Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Gwahaniaethu ar sail Hil y Cenhedloedd Unedig, mae Cyngor Hil Cymru yn cynnal lansiad rhithwir ar gyfer Dim Hiliaeth Cymru ar 21 Mawrth. Ewch i dudalen Facebook Cyngor Hil Cymru i ymuno.

I gael rhagor o wybodaeth am yr addewid, ewch i wefan Dim Hiliaeth Cymru. I gael rhagor o fanylion am y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Gwahaniaethu ar sail Hil, ewch i wefan y Cenhedloedd Unedig.

Chwilio A i Y