Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y Bencampwriaeth Golff Agored Hŷn yn dychwelyd i Borthcawl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi croesawu’r newyddion y bydd y Bencampwriaeth Agored Hŷn wedi’i chyflwyno gan Rolex, yn dychwelyd i Glwb Golff Brenhinol Porthcawl yn haf 2023.

Bydd y digwyddiad yn nodi’r trydydd tro i Borthcawl gynnal y Bencampwriaeth Agored Hŷn – yr unig dwrnamaint pencampwriaeth hŷn mawr yn Ewrop – pan fydd yn dychwelyd rhwng 27-30 Gorffennaf 2023.

Gyda golygfa drawiadol o Fae Abertawe i Benrhyn Gŵyr, mae Clwb Golff Brenhinol Porthcawl wedi cynnal sawl pencampwriaeth yn y gorffennol, gan gynnwys y Gwpan Walker ac Amatur.

Wedi'i sefydlu'n wreiddiol yn 1891 fel cwrs naw twll cyn i naw twll ychwanegol gael eu hychwanegu bedair blynedd yn ddiweddarach, cafodd y clwb y fraint o ddefnyddio'r rhagddodiad 'Brenhinol' yn 1909.

Mae sawl twrnamaint, rhai amatur a phroffesiynol, wedi cael eu cynnal yn y lleoliad cyn iddo gael ei ddewis yn 2014 ar gyfer y Bencampwriaeth Hŷn fawr gyntaf i'w chynnal yng Nghymru.

Ar yr achlysur hwnnw, teithiodd dros 43,000 o ymwelwyr i Borthcawl i wylio Bernhand Langer o’r Almaen, y chwaraewr mwyaf llwyddiannus yn hanes y Bencampwriaeth Hŷn Fawr, yn ennill o 13 trawiad anhygoel o flaen Colin Montgomerie o’r Alban.

Yn 2017, dychwelodd Langer i Glwb Brenhinol Porthcawl i ennill am yr eildro yn y lleoliad, o flaen y dorf fwyaf eto.

Rydym yn falch o fod yn cynnal y Bencampwriaeth Agored Hŷn hon ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am y trydydd tro mewn degawd. Bydd y digwyddiad mawreddog hwn yn cynnig hwb gwych i dwristiaeth a'r economi leol, a bydd yn arddangos Porthcawl fel prif gyrchfan i ymwelwyr, diolch i sylw rhyngwladol yn y cyfryngau.

Mae twrnameintiau a gynhaliwyd yng Nghlwb Brenhinol Porthcawl yn flaenorol wedi bod yn hynod lwyddiannus, gyda chwaraewyr yn canmol cyflwr arbennig y cwrs, nifer fwyaf erioed o ymwelwyr yn darganfod beth sydd gan y dref a’r ardal i’w gynnig, a busnesau lleol a thrigolion yn cefnogi’r digwyddiad er mwyn sicrhau ein bod mor groesawgar â phosibl.

Mae angen gwneud gwaith helaeth nawr er mwyn sicrhau llwyddiant y digwyddiad, a’i fod yn cyflwyno cynifer o fuddion â phosibl i’r ardal leol, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda phartneriaid fel Clwb Golff Brenhinol Porthcawl, Llywodraeth Cymru, yr R&A a PGA Tour Champions.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David

Dywedodd Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi Llywodraeth Cymru: “Rwy’n edrych ymlaen at groesawu’r Bencampwriaeth Agored Hŷn yn ôl i Gymru yn 2023, i adeiladu ar lwyddiant y digwyddiadau yn 2014 a 2017.

“Mae croesawu rhai o enwau mwyaf adnabyddus y byd golff i Glwb Brenhinol Porthcawl yn wych i’r clwb a'r dref, ond mae hefyd yn codi proffil Cymru ymhellach fel un o gyrchfannau golff gorau’r byd. 

“Bydd digwyddiadau fel hyn yn chwarae rhan allweddol yn ein cynlluniau i symud ein heconomi ymwelwyr ymlaen ar ôl y pandemig. Bydd ein strategaeth yn targedu cyfleoedd rhyngwladol yn ogystal â datblygu digwyddiadau adnabyddus lleol."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y