Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaeth Mabwysiadu Bae'r Gorllewin i hyrwyddo Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (12-18 Hydref).

Mae ymgyrch eleni'n canolbwyntio'n bennaf ar hyrwyddo ar-lein, ac eisoes wedi gweld nifer o ddigwyddiadau arbennig am y tro cyntaf i'r maes mabwysiadu yng Nghymru. O bodlediad mabwysiadu cyntaf Cymru gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i ddigwyddiad proffilio plant cyntaf Bae'r Gorllewin - mae pethau'n cael eu gwneud yn wahanol, ac mae rhyngweithiadau positif yn digwydd.

Mae 'Truth Be Told', podlediad y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn cynnwys ystod o fabwysiadwyr o bob rhanbarth yng Nghymru yn siarad yn agored am eu profiad o fabwysiadu. Mae amrywiaeth eang yn y mathau gwahanol o bobl sy'n mabwysiadu yng Nghymru, o fabwysiadwyr hŷn, pobl sengl i bobl LGBTQ+. Mae chwe phennod i gyd, ac mae'r nesaf yn cael ei rhyddhau ar ddydd Sul 18 Hydref.

Gyfochr â'r podlediad, mae'r gwasanaeth cenedlaethol hefyd wedi creu cyfres o weminarau a thrafodaethau ar-lein. Mae'r gweminarau yn canolbwyntio ar bynciau megis profiad pobl LGBTQ+ o fabwysiadu, a rôl y Gymraeg yn y broses fabwysiadu yng Nghymru.

Mae ITV Wales, Heno S4C a BBC Radio Wales hefyd yn darlledu cyfweliadau a sioeau byr gyda mabwysiadwyr rhanbarthol o'r podlediad.

Gyfochr â'r gweithgaredd cenedlaethol, mae Bae'r Gorllewin wedi derbyn adborth cychwynnol gwych o'u digwyddiad proffilio rhithiol cyntaf a gynhaliwyd ar 14 Hydref. Nod y digwyddiad yw paru mwy o blant gyda mabwysiadwyr posib. Wrth ddefnyddio fideos a dyluniadau graffig, mae Bae'r Gorllewin wedi llwyddo i fynegi personoliaethau lliwgar y plant arbennig hyn.

Mae cwpwl ardystiedig sydd wedi mabwysiadu gyda Bae'r Gorllewin wedi ysgrifennu'n onest am eu profiadau o'r digwyddiad proffilio, a'u taith fabwysiadu ar y cyfan yn ystod y cyfnod clo - sydd i'w gyhoeddi fel blog yn hwyrach yr wythnos hon.

Mae datblygiadau rhanbarthol eraill ar gyfer Bae'r Gorllewin yn cynnwys Gwobrau Fframwaith Taith Bywyd, ac ymgyrch fideo mabwysiadu newydd, a fydd yn cael ei lansio yn ystod y mis.

Rydym yn ymwybodol bod galw enfawr i ddod o hyd i deuluoedd sydd eisiau mabwysiadu ar gyfer plant y mae eu gwir angen arnynt. Mae mabwysiadu yn trawsnewid bywydau'r rhai mae'n ei gyffwrdd, ac yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu rydym yn apelio i unrhyw un sydd erioed wedi ystyried mabwysiadu i ddysgu mwy. P'un a ydych yn briod, sengl, hoyw neu heterorywiol, os credwch y gallwch roi cartref cariadus i blentyn bregus, cysylltwch â ni.

Dywedodd aelod cabinet y cyngor dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, y Cynghorydd Nicole Burnett

Dywedodd Nicola Rogers, Rheolwr Rhanbarthol Bae'r Gorllewin "Rydym yn credu'n gryf y bydd yr holl drafodaethau a gweithgareddau yn gwneud mabwysiadwyr posib yn fwy ymwybodol, yn rhoi mwy o gymorth i fabwysiadwyr presennol, ac yn fwy na dim, yn rhoi cartrefi cariadus am byth i blant."

Am ragor o wybodaeth neu i weld y gweminarau, ewch i wefan Bae'r Gorllewin.

I wrando ar y podlediad https://podfollow.com/adoptionstories

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, ewch i wefan Bae'r Gorllewin, ffoniwch 0300 365 2222 neu e-bostiwch: enquiries@westernbayadoption.org

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y