Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Wythnos ar ôl i gael dweud eich dweud ar sut y dylid defnyddio dyfroedd Porthcawl

Gyda'r dyddiad cau’n prysur agosáu, mae trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i beidio â cholli’r cyfle i gymryd rhan mewn arolwg ynghylch sut maent yn credu y dylid defnyddio’r dyfroedd o amgylch Harbwr Porthcawl yn y dyfodol.

Mae ymgynghoriad yn mynd rhagddo ar hyn o bryd sy'n ceisio penderfynu a yw deddfau lleol sy'n dyddio'n ôl i 1953 yn parhau i fod yn addas, neu a oes angen eu diweddaru at ddefnydd cyfoes.

Mae'r ymgynghoriad yn mynd i’r afael â gweithgareddau fel docio, mordwyo, pysgota, nofio, deifio, parcio, defnyddio’r giatiau clo a’r llithrfa, cyfyngiadau’r draethlin, gwastraff, diogelwch, cosbau a mwy.

Mae hefyd yn ystyried i ba raddau y dylid cefnogi gweithgareddau chwaraeon dŵr fel sgïo dŵr, padlfyrddio a chaiacio.

Dechreuodd yr ymgynghoriad ym mis Awst, ac mae’n dod i ben ar ddydd Gwener 14 Tachwedd, felly peidiwch ag oedi os ydych eisiau dweud eich dweud.

Mae’r ardal o amgylch y marina a’r morglawdd yn parhau i fod yn boblogaidd iawn, ond mae hefyd yn hynod brysur. Nid yn unig mae’n gartref i'r brif fynedfa i mewn ac allan o'r marina a'r orsaf bad achub wrth y lan brysuraf yng Nghymru, mae dyfroedd yr ardal hon ym Mhorthcawl hefyd yn cael eu defnyddio ar gyfer gweithgareddau fel pysgota, sgïo dŵr, padlfyrddio, caiacio, nofio a mwy.

Rydym eisoes wedi ceisio safbwyntiau sefydliadau fel RNLI Porthcawl, Clwb Hwylio’r Harbwr a’r Sefydliad Gwylwyr y Glannau Cenedlaethol, ond rydym eisiau cyn nifer o bobl leol â phosibl i ymuno yn y drafodaeth hefyd.

Cynghorydd Stuart Baldwin, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Am ragor o wybodaeth ac i gwblhau’r arolwg ar-lein, ewch draw i wefan y cyngor.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y