Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Uned brofi symudol yn ail-agor ar ôl tywydd garw dros y penwythnos

Mae'r uned brofi symudol Covid-19 wedi ail-agor ym maes parcio Neuadd Fowlio Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr ar ôl cau dros dro yn sgil tywydd garw.

Bu rhaid cau'r cyfleuster dros dro dros y penwythnos oherwydd glaw trwm a gwyntoedd cryfion er mwyn osgoi problemau posibl gyda chyfarpar trydanol yn ogystal ag atal pobl rhag gorfod ciwio am gyfnodau hirion yn y tywydd gwael.

Agorwyd y cyfleuster unwaith eto pan oedd yn ddigon diogel gwneud hynny, a bellach mae ar gael saith diwrnod yr wythnos rhwng 9am-5pm unwaith yn rhagor.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Mae'r cyfleuster profi symudol yn ddefnyddiol dros ben, ac yn ei dri diwrnod cyntaf o weithredu, cefnogodd fwy na 525 o bobl a ddaeth i giwio i ddefnyddio'r gwasanaeth.

"Dewiswyd maes parcio'r Neuadd Fowlio fel safle'r uned oherwydd bod digonedd o le parcio a pheth cysgod gyda digon o awyr iach, ond nid oedd hyn yn ddigon hyd yn oed i wrthsefyll y tywydd gwael a gawsom dros y penwythnos.

"Oherwydd bu rhaid cau'r gwasanaeth dros dro, rydym yn archwilio lleoliadau eraill er mwyn atal hyn rhag digwydd eto.

"Rwy'n falch o weld yr uned brofi symudol yn ail-afael ynddi eto, ac mae'n parhau i gefnogi preswylwyr Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o'n hymdrechion i atal lledaeniad Covid-19.

"Defnyddiwch y ganolfan brofi dim ond os ydych yn profi symptomau'r coronafeirws, megis tymheredd uchel, peswch newydd, parhaus, neu eich bod wedi colli neu wedi sylweddoli ar newid yn eich synnwyr blasu neu arogli, a chofiwch wisgo masg.                                                                                    

"Wrth i chi gyrraedd, bydd gofyn i chi roi eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad a rhif ffôn symudol, a bydd arbenigwyr iechyd yn eich arwain drwy'r broses.

"Unwaith bydd y prawf wedi'i gwblhau, dylech ddychwelyd adref yn syth i hunanynysu nes i chi gael cadarnhad o'r canlyniad.

"Er bydd y rhan fwyaf o bobl yn cael eu canlyniadau drwy neges destun y diwrnod ar ôl cael y prawf, mae'n bosibl y bydd rhai canlyniadau yn cymryd ychydig yn hirach."

I helpu cefnogi pobl i ddefnyddio'r cyfleuster symudol, mae rhestr o gwestiynau cyffredin ar gael yn www.bridgend.gov.uk

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y