Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Uned brofi coronafeirws symudol yn symud i'r Pîl

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau bod ei gyfleuster profi symudol ar gyfer preswylwyr sydd â symptomau Covid-19 yn symud i’r Pîl o ddydd Gwener.

Bydd y cyfleuster profi galw heibio presennol yng Nghanolfan Richard Price ar Ffordd Bettws, Llangeinor (CF32 8PF) ar gael rhwng 9am a 5pm, o ddydd Iau 1 Ebrill.

Bydd profion wedyn yn symud i Bwll Nofio Halo ar Marshfield Avenue yn y Pîl (CF33 6RP) ar ddydd Gwener 2 Ebrill. Bydd ar gael fel cyfleuster gyrru trwodd rhwng 9am a 5pm ac mae’n rhaid trefnu apwyntiad.

I drefnu apwyntiad, ewch i wefan Llywodraeth Cymru neu ffoniwch 119. Os oes gennych broblemau gyda'ch clyw neu leferydd, gallwch drefnu apwyntiad drwy ffonio 18001119.

Mae cyfleuster profi galw heibio hefyd ar gael rhwng 8am-8pm ym maes parcio'r Neuadd Fowlio ger Canolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AH). Mae’n rhaid trefnu apwyntiad ar gyfer y cyfleuster hwn hefyd.

Dylai unrhyw un sy'n dangos symptomau'r coronafeirws - peswch sych parhaus, tymheredd uchel neu newid yn ei synnwyr blasu neu arogli - drefnu prawf cyn gynted â phosibl.

Mae gwiriwr symptomau ar-lein ar gael ar wefan 111 GIG Cymru.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y