Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Twyllwyr yn esgus bod yn swyddogion sbwriel

Mae cerddwyr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu rhybuddio i beidio â chael eu twyllo gan gynllwyn newydd ar y strydoedd lleol.

Yn ystod y bythefnos ddiwethaf, rydym wedi clywed am nifer o achosion lle mae dau ddyn yn esgus bod yn swyddogion sbwriel 3GS o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn cadw cymunedau lleol yn lân.

Mae’r twyllwyr yn gwisgo du, fel y swyddogion gorfodi go iawn, ond maen nhw’n twyllo trigolion drwy fynnu eu bod yn cael taliadau arian parod gwerth £150 am achosion honedig o daflu sbwriel yn y fan a’r lle. Mewn rhai achosion, mae’r twyllwyr wedi ffonio trigolion yn mynnu cael taliadau ychwanegol hefyd.

Caiff y swyddogion gorfodi go iawn eu cyflogi i fynd i'r afael â phobl anghyfrifol sy’n taflu sbwriel. Bydd y swyddogion bob amser yn gwisgo laniard a bathodyn ID swyddogol ac ni fyddant yn gofyn i chi dalu hysbysiad cosb benodedig ag arian parod ar unrhyw gyfrif. Yn hytrach, bydd swyddogion yn cyflwyno tocyn sy’n nodi manylion y tramgwydd a'r opsiynau talu, sy’n cynnwys talu ar-lein, dros y ffôn neu drwy’r post.

£100 fydd yr hysbysiad cosb benodedig a gyflwynir gan y swyddogion gorfodi go iawn.

Byddwch yn wyliadwrus o'r twyll hwn. Rydyn ni wedi cael tri achos mewn pythefnos lle mae pobl agored i niwed wedi cael eu twyllo gan bobl sy’n esgus bod yn swyddogion y cyngor.

Hoffwn ei gwneud yn glir na fydd ein swyddogion gorfodi swyddogol yn gofyn am arian parod am hysbysiad cosb benodedig yn y fan a’r lle, nac yn gofyn am eich rhif ffôn symudol personol ar unrhyw gyfrif. Rydyn ni wedi cael gwybod am achos lle mae preswylydd lleol wedi cael galwad ffôn yn gofyn am fanylion cerdyn banc er mwyn talu dirwy am ollwng sbwriel – mae’n bwysig sicrhau bod pob preswylydd yn gwybod na fyddwn ni’n gwneud hyn ar unrhyw gyfrif.

Ein bwriad yw gwneud Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle glanach i fyw a gweithio ynddo, felly mae’n siom enfawr bod pobl yn defnyddio hwn fel cyfle i dwyllo pobl eraill. Mae hwn hefyd yn gyfle i atgoffa preswylwyr i osgoi'r sefyllfa hon yn gyfan gwbl drwy beidio â gollwng sbwriel yn y lle cyntaf.

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd y cyngor

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y