Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trefniadau newydd ar gyfer cyfleusterau profi symudol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau trefniadau newydd ar gyfer cyfleusterau profi coronafeirws symudol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd cyfleuster profi symudol newydd yn agor yng Nghanolfan Richard Price, Llangeinor yfory (dydd Iau, 7 Ionawr). Safle galw heibio yn unig yw hwn, ac nid oes angen archebu. Bydd ar agor am gyfnod o 7 diwrnod, dan 13 Ionawr, rhwng 9am a 4pm.

Bydd y cyfleuster gyrru trwodd, sydd ar gael ar gyn-safle ffatri Revlon / Cosi yn Oakwood Drive ym Maesteg, yn cau ar ddiwedd dydd yfory (dydd Iau, 7 Ionawr).

Yn hytrach, bydd cyfleuster profi gyrru trwodd newydd yn agor ym Maes Parcio Pwll Nofio Ynysawdre, Heol-Yr-Ysgol, Tondu CF32 9ET, ddydd Gwener 8 Ionawr. Bydd ar agor rhwng 9am a 4pm, dan 14 Ionawr. Mae archebu yn hanfodol. I wneud apwyntiad ewch i wefan Llywodraeth Cymru neu ffoniwch 119.

Mae cyfleuster profi tymor hir ar gael ym maes parcio'r Neuadd Fowlio yng  Nghanolfan Hamdden Pen-y-bont ar Ogwr.

I wneud defnydd o’r cyfleuster cerdded trwodd hwn bydd angen i chi wneud apwyntiad ymlaen llaw drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru neu ffonio 119. Os oes gennych broblemau gyda'ch clyw neu leferydd: ffoniwch 18001119. Mae'r safle ar agor rhwng 8am a 8pm, 7 diwrnod yr wythnos.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y