Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Tîm pêl-droed yn cwblhau trosglwyddiad o gaeau chwarae

Mae Clwb Pêl-droed wedi cymryd cyfrifoldeb am Bafiliwn a Chaeau Chwarae Cwm Garw yng Nghwm Garw ar ôl cytuno i brydles 35 mlynedd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Ar ôl sicrhau’r trosglwyddiad yr wythnos ddiwethaf fel rhan o raglen Trosglwyddo Ased Cymunedol (CAT) yr awdurdod lleol, mae Carn Rovers yn anelu at wneud gwelliannau i’r pafiliwn a’r caeau chwarae sydd eisoes yn bodoli.

Bydd y prosiect yn cael ei gyllido mewn partneriaeth â’r cyngor o dan y Gronfa CAT gyda chyllid o £10,883 gael ar gyfer gwelliannau pafiliwn yn ogystal â £10,000 tuag at gostau cynnal a chadw offer cae.

Dywedodd Carl Jones, cyfarwyddwr yn Carn Rovers ym Mlaengarw: “Fel clwb, hoffem ddiolch i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am roi’r cyfle i ni feddiannu’r cae a’r pafiliwn.

“Mae hyn wedi rhoi’r cyfle i ni dyfu’r clwb sydd â dau uwch dim bellach yn chwarae yng Nghynghrair Pen-y-bont ar Ogwr a phedwar o dimau bach yn chwarae yn y Gynghrair Pen-y-bont ar Ogwr a Phort Talbot.

“Mae hi wedi bod yn broses hir ond rydym wrth ein boddau â’r canlyniad ac rydym yn edrych ymlaen at dyfu’r clwb i’r dyfodol.

Mae’n wych gweld clwb sydd wedi’i leoli yng Nghwm Garw yn cwblhau Trosglwyddiad Ased Cymunedol sy’n rhoi’r cyfle iddynt wireddu eu potensial.

Ar ôl ffurfio yn 1997 fel tîm tafarn, mae Carn Rovers yn glwb cymharol newydd ond maent wedi mynd o nerth i nerth ac maent yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn. Gobeithiwn y bydd y trosglwyddiad hwn yn arwain at lwyddiant pellach i’r dyfodol.

Mae'r Rhaglen CAT yn helpu sefydliadau a chlybiau chwaraeon fel Carn Rovers i sicrhau bod asedau cymunedol gwerthfawr yn cael eu hamddiffyn a’u datblygu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Cynghorydd Stuart Baldwin, Aelod Cabinet dros Gymunedau
Pafiliwn a Chaeau Chwarae Cwm Garw yng Nghwm Garw

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y