Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Teulu’n falch o gasglu gwobr y Maer

Yr wythnos ddiwethaf roedd teulu trefnydd apêl pabi Andrew Reekie yn hynod o falch o gasglu Gwobr Dinasyddiaeth y Maer ar ei ran oddi wrth Faer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Pam Davies.

Bu Andrew yn trefnu’r apêl pabi flynyddol ar gyfer cangen Pen-y-bont ar Ogwr o’r Llen Brydeinig Frenhinol am nifer o flynyddoedd, gan helpu i godi miloedd o bunnau, ond yn drist iawn bu farw y llynedd.

Enwebwyd Andrew ar gyfer y wobr ddinasyddiaeth diolch i’w ymroddiad a’i waith caled i greu ymgyrch godi arian effeithiol iawn dros nifer o flynyddoedd

Roedd yn rhy wael i gasglu ei wobr ar adeg y seremoni yn 2017 ac yn drist iawn mae wedi marw erbyn hyn. Roedd yn brofiad emosiynol cyfarfod â’i deulu i gyflwyno’r wobr iddyn nhw i gydnabod cyflawniadau eithriadol Andrew.

Dywedodd y Cynghorydd Davies

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y