Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Teithio hanfodol o dan gyfyngiadau cyfredol yn unig

Mae arwyddion electronig o amgylch Porthcawl yn atgoffa pobl mai dim ond teithio hanfodol a ganiateir o dan y cyfyngiadau lefel pedwar rhybudd presennol.

Daw'r arwyddion, sy'n dweud 'Arhoswch gartref, teithio hanfodol yn unig', ar ôl adroddiadau am nifer fawr o bobl yn gyrru i draethau a mannau prydferth dros gyfnod yr ŵyl.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Heddlu De Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn annog preswylwyr i aros gartref lle bynnag y bo modd.

Rydym yn bryderus iawn ynghylch y nifer o bobl sy'n gyrru i leoedd fel Porthcawl am dro ar adeg pan fo coronafeirws yn dal i fod yn gyffredin iawn yn ein cymunedau. Po leiaf y byddwn yn symud o gwmpas ac yn cael cyswllt â phobl, gorau oll o ran atal y feirws rhag lledaenu.

Mae ymarfer corff yn bwysig ar gyfer iechyd corfforol a meddyliol, a gallwch adael cartref mor aml ag y byddwch yn hoffi ymarfer corff cyn belled â'ch bod yn gwneud hynny o gartref ac ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o'ch cartref neu swigen cymorth a/neu ofalwr. Dylai eich ymarfer corff ddechrau a gorffen o'ch cartref. Mae'r heddlu'n parhau i stopio cerbydau gan wneud gwiriadau ar hap, a byddant yn rhoi dirwyon i'r rhai sy'n torri'r rheolau.

Mae ein gwasanaethau iechyd o dan bwysau eithriadol ar hyn o bryd ac mae'n rhaid i ni i gyd wneud ein rhan i amddiffyn ein hunain a'n cymdogion, ein teulu a'n ffrindiau.

Arweinydd y Cyngor, Huw David
Un o'r arwyddion sy'n cynghori pobl i beidio â theithio oni bai bod y daith yn un hanfodol. Mae'r arwyddion yn dangos y negeseuon 'Arhoswch gartref' a 'Teithio hanfodol yn unig' bob yn ail yn Gymraeg a Saesneg

Chwilio A i Y