Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Tair gwobr ar gyfer adeiladau newydd

Cyfarwyddwr Loft Co Simon Baston (chwith) yn derbyn y Wobr Rhagoriaeth Adeiladu ‘Adeilad Masnachol Bach Gorau’ ar gyfer Adeilad Jennings ym Mhorthcawl gan y Cynghorydd Richard Young – Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau. Cafodd Adeilad Jennings glod mawr mewn categori arall hefyd.

Mae Adeilad Jennings ym Mhorthcawl wedi ennill gwobr arall yn dilyn ei enwi ‘Yr Adeilad Masnachol Bach Gorau’ yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol (LABC) De Cymru.

Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol ym 1832, a’i ddefnyddio at sawl diben dros y blynyddoedd cyn cael ei adael yn segur am dros ddegawd, ond erbyn hyn, mae gwaith adfer wedi creu adeilad trawiadol ar lan y môr Porthcawl sydd wedi arwain at sawl cymeradwyaeth i Benseiri Loft Co ac Ellis Williams.

Roedd yn un o dri phrosiect adeiladu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a enillodd wobrau LABC mewn seremoni a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Vale yn Hensol yn gynharach y mis hwn.

Enillodd datblygiad Pentre Felin Llanmoor Homes yn Nhondu y wobr am ‘Y Datblygiad Tai Newydd Mawr Gorau’ ac enwyd caffi a man cyfarfod newydd nodedig wrth ochr Pencadlys Heddlu De Cymru yr ‘Adeilad Cynhwysol Gorau’. Caiff ei adnabod fel ‘Y Bont’, a chynlluniwyd yr adeilad gan Benseiri Oriel a’i adeiladu gan Willmott Dixon.

Bydd pob prosiect nawr yn symud ymlaen i rownd genedlaethol gwobrau LABC a fydd yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd yn ddiweddarach eleni.

Mae Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC yn ymwneud â dathlu rhagoriaeth o’r cynllun dechreuol i adeiladu’r safle, gan gydnabod y grefft a'r arloesi technegol sy’n rhan o adeiladu adeiladau o safon uchel sy’n diwallu anghenion y cwsmer.

Mae’r tri phrosiect nodedig hyn yn sicr yn haeddu’r holl glod y maen nhw’n ei gael a hoffwn longyfarch pawb a oedd ynghlwm wrth eu cynllunio a’u hadeiladu

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau:

Chwilio A i Y