Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sylw i bawb sydd yn rownd derfynol Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018

Mae enwau’r rhai sydd yn rownd derfynol chweched seremoni flynyddol Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael eu datgelu.

Yn dilyn proses feirniadu fanwl, mae’r panel – sy’n cynnwys noddwyr 2018 a chynrychiolwyr Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr – wedi dewis busnesau o amrywiaeth o sectorau i fod yn y rownd derfynol.

Mae’r busnesau a’r unigolion hollbwysig sydd ar y rhestr fer yn cynnwys y canlynol:

Myfyriwr Busnes y Flwyddyn, noddir gan Gyfrifwyr Siartredig Graham Paul:-

Keiron Farr, Farrscend – enwebwyd gan Goleg Pen-y-bont ar Ogwr

Busnes Newydd y Flwyddyn, noddir gan ISA Training:-

 • Apollo Business Village
 • Assisted Mobility Services Cyf.
 • Team 8 Digital

Busnes Gwasanaethau y Flwyddyn, noddir gan Gyfrifwyr Siartredig Harris Bassett

 • A&R Contract Cleaning Specialist Cyf.
 • Apollo Teaching Services Cyf.
 • Valleys to Coast Housing Cyf.

Busnes Gweithgynhyrchu y Flwyddyn, noddir gan EEF, sefydliad y gweithgynhyrchwyr  

 • Engineering Services (Pen-y-bont ar Ogwr) Cyf.
 • Ford Motor Company – Ford Bridgend Engine Plant (BEP)
 • Recycle Direct Cyf.

Entrepreneur y Flwyddyn, noddir gan SME Finance Partners

 • Linda Wongham, Assisted Mobility Services Cyf.
 • Kirsty-Leigh Lewis, Thornbush Hill
 • Rachel James, Teddy Land Cyf.

Gwobr y Diwydiannau Creadigol, noddir gan Handelsbanken

 • Customised Sheet Metal Cyf.
 • Elite Signs & Graphics Cyf.
 • Wales Interactive Cyf.

Busnes Arloesol y Flwyddyn, noddir gan Fanc Datblygu Cymru

 • Apollo Teaching Services Cyf.
 • Comgem Cyf.
 • Nemein Cyf.

Busnes Gwasanaethau Proffesiynol y Flwyddyn, noddir gan Aevitas

 • com Cyf.
 • Magenta Financial Planning Cyf.
 • TSW Training Cyf.

Bydd enw enillydd Busnes Twristiaeth y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n cael ei noddi gan Gyfreithwyr Berry Smith, yn cael ei gyhoeddi’n swyddogol yn y seremoni ym mis Medi.

Dywedodd Jay Ball, Is-gadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr: “Llongyfarchiadau i bawb sydd yn rownd derfynol Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr eleni. Rydyn ni wedi cael ymateb gwych eto eleni gyda digon o geisiadau cryf gan ymgeiswyr newydd a blaenorol.

“Fel perchennog busnes fy hun ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae’n wych cael bod yn rhan o’r gwobrau hyn sy’n dathlu mentrau lleol safonol. Roedd y beirniaid i gyd yn eithriadol hapus gyda safon uchel yr holl ymgeiswyr eleni. Bydd rhagoriaeth wrth galon y gwobrau hyn bob amser, gan dynnu sylw at lwyddiant, egni a phenderfyniad busnesau ledled y fwrdeistref sirol, mawr, canolig a bach.

“Fe hoffwn i ddymuno pob lwc i bawb sydd yn y rownd derfynol ac rydw i’n edrych ymlaen at ddathlu’r cyflawniadau rhagorol yn ein noson wobrwyo ym mis Medi.”

Nod Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yw cydnabod a dathlu gwaith caled a chyflawniadau parhaus busnesau lleol.

Mae’r cyngor wedi ymrwymo i feithrin menter yn y fwrdeistref sirol ac rydw i’n falch ein bod ni’n gallu chwarae ein rhan, drwy waith gwerthfawr Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mewn parhau i ddarparu llwyfan ar gyfer dangos y talentau a’r sgiliau rhagorol sydd gennym ni yn ein cymuned fusnes heddiw.

Rydyn ni mor ffodus yma ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o fod â busnesau mor frwd. Fe hoffwn i longyfarch pawb sydd yn rownd derfynol y gwobrau eleni a dymuno pob lwc iddyn nhw. Rydw i’n edrych ymlaen at gyfarfod pawb sydd yn y rownd derfynol a dathlu gyda nhw yn y seremoni wobrwyo fis Medi.

y Cynghorydd Charles Smith, aelod cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Addysg ac Adfywio

Mae’r noddwyr yn cynnwys: Rockwool; Aevitas; Cyfreithwyr Berry Smith; Cymraeg mewn Busnes; Banc Datblygu Cymru; EEF, sefydliad y gweithgynhyrchwyr; Cyfrifwyr Siartredig Graham Paul; Handelsbanken; Harris Bassett; ISA Training; KK Solutions; SME Finance Partners ac United Graphic Design.

Cewch weld y newyddion diweddaraf am y gwobrau drwy ddilyn y fforwm ar Twitter @Bridgendforum #BBFAwards, neu ‘hoffi’ y fforwm ar ein tudalen Facebook.

Ewch i wefan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr am fanylion llawn y gwobrau.

Chwilio A i Y