Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sut fydd y rheolau Pas Covid newydd yn effeithio ar Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Daeth pasys Covid y GIG i rym ledled Cymru heddiw (dydd Llun), a fydd yn gofyn i bobl arddangos eu bod wedi cael eu brechu’n llawn yn erbyn coronafeirws er mwyn mynd i glybiau nos a digwyddiadau a drefnwyd dan do ac yn yr awyr agored.

Nod cyflwyno’r pas yw lleihau trosglwyddiad y feirws mewn clybiau nos, digwyddiadau dan do heb seddi gyda dros 500 o bobl, digwyddiadau awyr agored lle nad oes neb yn eistedd gyda dros 4,000 o bobl, neu unrhyw leoliad neu ddigwyddiad sy’n cynnwys dros 1,000 o bobl.

Gall unrhyw un sy’n hŷn na 16 oed ac wedi’u brechu’n llawn, neu sydd wedi cael canlyniad prawf llif unffordd negatif o fewn y 48 awr ddiwethaf, gael pas covid. Mae’r pasys hefyd yn ofynnol ar gyfer unrhyw un sy’n 18 oed neu’n hŷn sydd eisiau mynd i glybiau nos a digwyddiadau.

Mae Pas Covid y GIG ar gael yn ddigidol, ac mae angen i ddefnyddwyr gofrestru ar wefan y GIG. Bydd angen i ddefnyddwyr uwchlwytho llun o'u ID gan gynnwys pasbort, trwydded yrru lawn y DU neu drwydded yrru Ewropeaidd lawn.

Mae hyn hefyd yn rhoi mynediad at Bas Covid gan ddefnyddio ffôn clyfar, cyfrifiadur neu liniadur. Mae’r pas yn cynnwys cod bar a dyddiad dod i ben. Mae’r dyddiad dod i ben yn cyfeirio at y cod bar, a bydd yn cael ei ddiweddaru’n awtomatig. Nid yw’n berthnasol i’ch statws brechu.

Gall unigolion nad ydynt yn gallu defnyddio’r pas digidol hefyd ofyn am dystysgrifau Covid-19 y GIG ar bapur. Gellir gwneud cais drwy ffonio 0300 303 5667 a gall gymryd hyd at 10 diwrnod i gyrraedd.

Rwy’n croesawu cyflwyniad Llywodraeth Cymru o Basys Covid yng Nghymru. Mae’r pandemig ymhell o fod wedi dod i ben, ac mae hyn yn ffordd effeithiol o sicrhau bod digwyddiadau a lleoliadau mor ddiogel â phosibl wrth helpu i leihau cyfraddau trosglwyddo coronafeirws.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Mae rhagor o wybodaeth am y Pas Covid ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y