Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sieciau ar gyfer elusennau’r Maer

Mae cyn-Faer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd John McCarthy, wedi cyflwyno sieciau i dair elusen y dewisodd eu cefnogi yn ystod ei flwyddyn yn y swydd.

Codwyd cyfanswm o £6,600 mewn digwyddiadau amrywiol a drefnwyd gan y Maer a rhannwyd y swm yn gyfartal rhwng Gofal Canser Tenovus, Parkinson’s UK a’r Gymdeithas Strôc.

Gyda chynifer o achosion gwerth chweil i ddewis ohonynt, roedd hi’n dasg anodd iawn dewis fy elusennau dethol, ond penderfynais ar dair elusen sy’n agos at fy nghalon oherwydd bod canser, Parkinson’s a strôc wedi effeithio ar fy nheulu a’m ffrindiau.

Mae’r tri sefydliad yn gwneud gwaith anhygoel i gefnogi pobl leol, felly rydw i wrth fy modd o gyflwyno’r sieciau hyn. Hoffwn ddiolch i bawb a gefnogodd fy nigwyddiadau codi arian y llynedd

Cynghorydd McCarthy, aelod ward Hendre

Chwilio A i Y