Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Seren rygbi Cymru i ymddangos fel gwestai mewn brecwast busnes

Bydd seren rygbi Cymru, Ryan Jones, yn ymuno â busnesau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel siaradwr gwadd arbennig ym mrecwast busnes blynyddol Dydd Gŵyl Dewi Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn cael ei gefnogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr fwy na 900 o aelodau ac mae’n llais unedig sy’n gweithio dros gwmnïau lleol o bob maint ac o bob sector yn y fwrdeistref sirol.

Yn dychwelyd ar 1 Mawrth 2019 i Westy Coed-Y-Mwstwr, Llangrallo, mae’r brecwast busnes poblogaidd yn gyfle gwych i fentrau lleol rwydweithio, diddanu cleientiaid a chydweithwyr, a dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn llawn steil Cymreig.

Bydd cyn-gapten Cymru a Llewod Prydain ac Iwerddon, Ryan Jones, yn trafod rhai o’i gyflawniadau pennaf, gan gynnwys ei brofiad o ennill tair Camp Lawn gyda Chymru a’i gapteiniaeth gyda’r Gweilch.        

Dywedodd Cadeirydd y Fforwm, Ian Jessopp: “Mae brecwast busnes blynyddol Dydd Gŵyl Dewi bob amser yn fore rhagorol felly peidiwch â’i golli. Mae wir yn gyfle gwych i weithwyr busnes proffesiynol lleol ddod at ei gilydd a rhwydweithio gyda phobl debyg, a dathlu Dydd Gŵyl Dewi hefyd.”

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn rhoi cyfle i fusnesau lleol rwydweithio ac ehangu eu cysylltiadau drwy amrywiaeth o wahanol ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn.

Mae brecwast Dydd Gŵyl Dewi’n ddigwyddiad grêt ac mae llawer yn dod iddo flwyddyn ar ôl blwyddyn. Hoffwn estyn croeso cynnes i bob busnes lleol a’ch annog chi i gyd i ymuno â ni yng Ngwesty Coed-Y-Mwstwr Ddydd Gŵyl Dewi eleni.

Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Huw David

Mae’r tocynnau unigol ar gyfer y digwyddiad yma’n costio £22 + TAW ac mae’n rhaid archebu lle ymlaen llaw. Rhaid cyrraedd erbyn 8am ar gyfer dechrau am 8:30am a bydd y digwyddiad yn para tan 10am. Anfonwch e-bost i business@bridgend.gov.uk i archebu eich lle.

Mae cyfleoedd nawdd ar gael nawr ar gyfer y digwyddiad yma. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Mary Pope ar (01656) 815320 mary.pope@bridgend.gov.uk.

Am y newyddion diweddaraf am y digwyddiad, ewch i wefan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, dilynwch @BridgendForum ar Twitter neu hoffi ‘Bridgend Business Forum’ ar Facebook.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y