Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhybudd ynghylch amhariad posib ar drafnidiaeth o’r cartref i'r ysgol

Oherwydd prinder cenedlaethol o yrwyr, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhybuddio ei fod yn profi rhai anawsterau gyda thrafnidiaeth o’r cartref i’r ysgol.

Er bod yr effaith ar drafnidiaeth ysgol yn y fwrdeistref sirol yn isel ar hyn o bryd, ac yn cael effaith ar nifer fechan o ddisgyblion yn unig, gallai unrhyw brinder staff pellach effeithio ar allu’r awdurdod lleol i gludo rhai disgyblion yn y dyfodol. 

Mae’r awdurdod lleol yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod gwasanaethau trafnidiaeth ysgolion yn parhau yn ôl yr arfer ond os ceir unrhyw newidiadau, byddwn yn rhoi gwybod i’r rhieni cyn gynted ag y byddwn yn ymwybodol o’r sefyllfa. 

Sylweddolwn y bydd hyn yn eich pryderu ac rydym yn gofyn am eich amynedd a’ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod hwn.  Bydd ysgolion yn cael eu diweddaru ar unrhyw faterion sy’n codi ac yn trosglwyddo’r neges i deuluoedd cyn gynted â phosib.

Yn y cyfamser, hoffem atgoffa disgyblion oed ysgol uwchradd a’u teuluoedd bod y trefniadau ‘dim tocyn, dim teithio’ mewn ysgolion uwchradd, a gafodd eu hoedi trwy gydol y flwyddyn ysgol ddiwethaf, yn ailgychwyn ar ddydd Llun 20 Medi.  

Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i unrhyw ddisgybl oed ysgol uwchradd sy’n teithio ar fws ysgol sy’n rhan o ddarpariaeth yr awdurdod lleol, ddangos tocyn teithio ysgol dilys. 

Mae gwedd newydd y tocynnau bellach yn cynnwys hologram, ac maent wedi cael eu hanfon i ddisgyblion ysgol trwy ysgolion uwchradd yn ystod y pythefnos diwethaf - nid yw'r hen docynnau yn ddilys erbyn hyn.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y