Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhybudd i fod yn 'wyliadwrus' ar ôl i ddisgyblion brofi'n positif am Covid-19

Mae rhieni a gofalwyr plant sy'n mynychu Ysgol Gynradd West Park ym Mhorthcawl wedi cael eu cynghori i fod yn wyliadwrus yn dilyn sawl prawf positif o Covid-19 yn yr ysgol.

Mae llythyr wedi cael ei anfon i gartrefi disgyblion yn cynghori rhieni a gofalwyr i fonitro eu plant ar gyfer unrhyw symptomau o goronafeirws, ac i drefnu prawf ar unwaith os byddant yn datblygu peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu newid yn eu gallu i arogli neu flasu.

Bydd y disgyblion sydd wedi derbyn canlyniadau positif yn dysgu ar-lein, ac mae rhai grwpiau blwyddyn yn ynysu ar hyn o bryd.

Mae cyfleuster profi symudol galw heibio newydd wedi agor yn y gymuned leol. 

Mae'r cyfleuster wedi'i leoli yng Nghanolfan Gymunedol Awel-y-Mor, Teras Hutchwns (CF36 5TP), ac mae ar gael rhwng 9am a 6pm. Nid oes angen apwyntiad i'w ddefnyddio ar hyn o bryd.

Er i gyfraddau haint ledled Prydain leihau, ac er bod nifer o gyfyngiadau'r pandemig yn cael eu llacio, mae coronafeirws yn dal yn ein cymunedau.

Mae'r achosion newydd hyn yn dangos pam ei fod yn hanfodol bwysig i bawb fod yn ofalus, gwisgo gorchuddion wyneb, dilyn y rheolau a sicrhau bod pob ymdrech y cael ei wneud i leihau amlygiad.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

I ddysgu mwy, ac i wirio symptomau coronafeirws, ewch i wefan GIG Cymru.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y