Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhybudd ar ôl tân ailgylchu a achosir gan eitemau hynod fflamadwy

Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu rhybuddio i beidio â rhoi unrhyw beth sy'n fflamadwy iawn gyda'u casgliadau ailgylchu neu fagiau bin wrth ymyl y ffordd.

Mae'r rhybudd yn dilyn tân bach yn nepo Kier yn Nhondu neithiwr (nos Fawrth) ac a fynychwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Digwyddodd y tân ym mheiriant belio'r depo a chafodd ei reoli gan staff Kier cyn i ddiffoddwyr tân gyrraedd, gan achosi oedi o dros awr i weithrediadau.

Ar ôl clirio'r difrod, canfuwyd bod y tân wedi'i achosi gan nifer o eitemau hynod fflamadwy, fel caniau biwtan, poteli nwy a ddefnyddir ar gyfer stofiau gwersylla, tanwyr a thuniau ewyn ehangu.

Diolch i weithredoedd prydlon staff Kier a diffoddwyr tân, ymdriniwyd â'r tân hwn yn gyflym cyn y gallai ddod yn broblem fwy. Fodd bynnag, gellid bod wedi'i osgoi'n gyfan gwbl pe na bai'r eitemau hyn wedi'u cynnwys gydag ailgylchu'r cartref.

Unwaith y bydd plastigau a metelau'n cael eu casglu gan y criwiau, maen nhw'n cael eu cywasgu yn y depo i'w prosesu ymhellach. Ni ddylid byth roi eitemau fel canisterau nwy coginio a thanwyr allan gydag ailgylchu arferol y cartref gan eu bod yn cynnwys olion propan neu biwtan, ac mae hyn yn creu cyfuniad peryglus unwaith y byddant wedi'u cywasgu ochr yn ochr â deunyddiau fflamadwy.

Mae'n iawn gosod caniau diarogleuol aerosol ac eitemau eraill o'r cartref fel peraroglydd aer mewn sachau ailgylchadwy glas ynghyd â phlastigau a metelau, ond nid yw dyfeisiau tanio, caniau nwy coginio a gwresogi, paent chwistrell aerosol a farnais aerosol diwydiannol yn addas, ac yn hytrach, dylid eu gwaredu mewn un o'r canolfannau ailgylchu cymunedol sydd wedi'u lleoli ym Maesteg, Llandudwg a Brynmenyn.

Dirprwy Arweinydd Hywel Williams

Chwilio A i Y