Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhowch ddechrau da i’ch haf yn nigwyddiad AM DDIM ‘Hwyl yn y Parc’

Bydd haf arall yn llawn gweithgaredd i blant ysgol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lansio gyda digwyddiad ‘Hwyl yn y Parc’ AM DDIM o 1pm – 3pm yng nghaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf.

Caiff teuluoedd flas o’r hyn sydd i ddod yn ystod yr haf, gyda llwybr drygionus, celf a chrefft, hwla-hwpio a phêl-droed bybl oll ar gael, yn ogystal â lansiad Her Ddarllen yr Haf eleni.

Dyna rai o’r gweithgareddau a fydd yn rhan o raglen weithgaredd gwyliau’r haf ‘Dim Ysgol’ eleni, sy’n cael ei threfnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, Halo Leisure, Menter Bro Ogwr a chynghorau tref a chymuned ledled y sir.

Unwaith eto bydd dewis aruthrol o weithgareddau adloniadol, actif ac ysbrydoledig i ieuenctid lleol trwy gydol y gwyliau, gan gynnwys ParkLives a ariennir gan Coca-Cola GB, sesiynau Active 4 Life, nofio am ddim a chyfleoedd Cymraeg eu cyfrwng.

Mae disgwyl i’r digwyddiad ‘Hwyl yn y Parc’ fod yn ddiwrnod llawn dop o hwyl a gemau i’r teulu cyfan, gan roi blas o’r hyn y gall plant ei ddisgwyl gydol gwyliau’r ysgol.

Does dim rheswm i blant deimlo’n ddiflas yr haf hwn, gyda ParkLives, Her Ddarllen yr Haf, a chymaint mwy yn digwydd yn lleol. Dewch i weld beth arall sydd ar gael, ac ymuno yn yr hwyl!

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet y cyngor dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol

Thema Her ddarllen yr Haf eleni yw ‘Dyfeiswyr Drygioni’, a gall plant sydd yn cymryd rhan yn yr her mewn Llyfrgelloedd Awen lleol gydol yr haf gasglu gwobrau ar hyd y daith.

Bydd rhaglen lawn o weithgareddau ‘Dim Ysgol’ ar gael ar wefan y cyngor o Ddydd Gwener 20 Gorffennaf, ar dudalennau hamdden a diwylliant ein gwefan. Am ragor o wybodaeth am Her Ddarllen yr Haf 2018 cysylltwch â Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 754830.

Chwilio A i Y