Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhoi gwybod i Crimestoppers am achosion o fridio cŵn bach anghyfreithlon

Mae trigolion a busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i leisio eu pryder ynghylch bridio cŵn bach yn anghyfreithlon, a rhoi gwybod i Crimestoppers am achosion yn ddienw.

Mae’r elusen wedi uno â Safonau Masnach Cymru i gynnig gwasanaeth sy’n galluogi’r cyhoedd i gyflwyno gwybodaeth werthfawr yn ddienw, er mwyn helpu i fynd i’r afael ag achosion o fridio cŵn bach yn anghyfreithlon.

Dywedodd Judith Parry, Cadeirydd Safonau Masnach Cymru: “Rydym mor falch o fod yn gweithio â Crimestoppers a chynnig ffordd i’r cyhoedd adrodd am y troseddau hyn yn ddienw.

“Nid oes rhaid i fridwyr cŵn annhrwyddedig ddilyn y rheolau ac nid ydynt yn ddarostyngedig i archwiliadau llesiant gan yr awdurdod lleol – a gelwir busnesau o’r fath yn fridwyr anghyfreithlon neu ffermwyr cŵn bach.

"Mae hyn yn golygu bod gangiau troseddol wedyn yn cymryd mantais o gŵn er mwyn gwneud arian a gwyngalchu arian."

Mae sawl peth i gadw llygad allan amdano wrth ystyried bridwyr cŵn bach anghyfreithlon:

  • Gallant fod yn cadw eu cŵn bach mewn amodau ofnadwy
  • Efallai na fyddent yn sicrhau llesiant yr anifeiliaid
  • Efallai na fydd eu cŵn a’u cŵn bach yn hoffi cymdeithasu
  • Efallai y byddant yn gor-fridio eu cŵn

Fel awdurdod lleol, rydym yn cefnogi’r ymgyrch hon, a fydd yn helpu i fynd i’r afael ag achosion o fridio cŵn bach yn anghyfreithlon yng Nghymru, ac yn helpu i roi stop ar anifeiliaid yn dioddef yn ddistaw.

Janine Nightingale, Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Os ydych chi'n poeni am achosion o fridio cŵn yn anghyfreithlon yn eich ardal chi, neu’n amau achos ohono, rhowch wybod i Crimestoppers drwy ffonio 0800 555 111 neu ewch i wefan Crimestoppers a rhannwch y wybodaeth gyda nhw’n ddienw.

Chwilio A i Y