Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhedwyr ar eu marciau ar gyfer 10k newydd

Mae disgwyl i ras 10k newydd fawr ym Mhorthcawl ddenu miloedd o redwyr o ledled y DU.

Heddiw, mae Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dangos cefnogaeth i'r awdurdod lleol gydweithio â Run 4 Wales i drefnu ras 10k gyntaf Porthcawl ar ddyddiad heb ei bennu eto y flwyddyn nesaf.

Mae digwyddiadau pellach hefyd wedi'u hamlinellu ar gyfer 2020 a 2021, ac, os yw popeth yn llwyddiannus, gallai ddod yn ddigwyddiad parhaol yn y calendr o ddigwyddiadau lleol.

Menter gymdeithasol yw Run 4 Wales sydd eisoes wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau proffil uchel yng Nghymru, gan gynnwys y Velothon a Hanner Marathon Caerdydd.

Digwyddiad Porthcawl fyddai’r digwyddiad diweddaraf yn eu cyfres Run 4 Wales o rasys 10k, sy'n cynnwys eu digwyddiadau 10k ym Mae Caerdydd, Ynys y Barri a Chasnewydd.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweld y digwyddiad newydd fel hwb mawr i dwristiaeth a llesiant.

Ar sodlau'r Uwch-bencampwriaeth Golff Agored ac Eisteddfod yr Urdd, rydym yn hynod o awyddus i gynnal mwy o ddigwyddiadau a all godi proffil Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a denu ymwelwyr newydd.

Mae llwyddiant y 10k cyntaf yn Ynys y Barri ym mis Awst wedi dangos beth sy’n bosib o ran Porthcawl. Gwnaeth tua 3,500 o redwyr gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwnnw o bob cwr o'r wlad. Roedd y llwybr yn dangos rhai o olygfeydd mwyaf godidog y cyrchfan, ac fe'u cynhaliwyd hefyd ras un filltir ar gyfer teuluoedd a ras ar gyfer plant bach. Yn ogystal â rhoi hwb i dwristiaeth leol, mae digwyddiadau fel hyn hefyd yn dod â ffactor ‘teimlo’n dda’ gwych, gyda rhedwyr yn codi arian i nifer o achosion da.

Bob penwythnos, mae gan Borthcawl parkrun eithriadol o boblogaidd yn barod, fel sydd gan Faesteg hefyd, ac yn ogystal mae llawer o grwpiau rhedeg gyda chefnogaeth dda, felly rwy'n sicr y bydd y gymuned leol yn dangos eu cefnogaeth i 10k newydd Porthcawl a'r cyfleoedd iechyd a llesiant sydd ynghlwm ag ef. Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio â Run 4 Wales i sefydlu digwyddiad cyffrous arall ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr!

Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Dywedodd Prif Weithredwr Run 4 Wales, Matt Newman: "Rydym yn falch o gyhoeddi 10k Porthcawl mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Yn ogystal â rhoi hwb i'r economi leol, bydd y digwyddiad yn gwneud cyfraniad sylweddol i iechyd a llesiant y gymuned leol ac rydym yn edrych ymlaen at agor y digwyddiad ar gyfer cofrestriadau yn yr wythnosau nesaf.”

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae cynnydd cyson wedi bod o ran effaith economaidd twristiaeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn ôl data Model Gweithgaredd Economaidd Twristiaeth Scarborough (STEAM), daeth twristiaeth â £344.23 miliwn i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn 2017, o’i gymharu â £289.86 miliwn yn 2013.

Mae nifer yr ymwelwyr wedi cynyddu o 3.55 miliwn yn 2013 i 3.92 miliwn yn 2017, tra bo nifer y diwrnodau ymweld wedi cynyddu o 5.26 miliwn yn 2013 i 5.76 miliwn yn 2017. Mae twristiaeth ar hyn o bryd yn cynnal tua 4,300 o swyddi ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y