Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Recriwtio Stiwardiaid Croesawu Ymwelwyr

A oes gennych chi amser, egni a brwdfrydedd? A ydych chi’n mwynhau bod tu allan, yn anadlu aer y môr ac yn siarad â phobl? Os felly, ac yr hoffech chi rannu eich brwdfrydedd dros yr ardal leol, gallech fod yn un o'r wynebau cyfeillgar sy’n croesawu ymwelwyr i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn recriwtio nifer o stiwardiaid i groesawu ymwelwyr ar lan y môr ym Mhorthcawl ac yng nghanol trefi.

Bydd y swydd yn cynnwys cynnig cyngor a gwybodaeth am atyniadau ac amwynderau cyfagos, yn ogystal ag ateb unrhyw gwestiynau sydd gan bobl am drafnidiaeth gyhoeddus, parcio ceir, diogelwch ar y traeth, toiledau cyhoeddus a mwy.

Gyda'r cyfyngiadau coronafeirws yn cael eu llacio a’r tymor twristiaeth bron yma, rydym yn falch o allu croesawu ymwelwyr eto ac rydym am sicrhau bod pawb sy’n ymweld â’n bwrdeistref sirol yn cael y profiad gorau posibl ac yn gwneud y gorau o’u hamser yma.

Rydym yn recriwtio nifer o Stiwardiaid Croesawu Ymwelwyr fel rhan o'n cefnogaeth barhaus i fusnesau wrth iddynt ailagor. Rydym eisiau recriwtio pobl gadarnhaol, groesawgar, gydag agwedd gallu gwneud fel stiwardiaid, pobl sy’n awyddus i gefnogi ymwelwyr a thrigolion trwy gydol cyfnod prysur yr haf.

Dywedodd Janine Nightingale, cyfarwyddwr cymunedau'r cyngor

Os yw hyn yn swnio fel chi, gallwch gael gwybod mwy trwy ymweld â’r adran swyddi ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Y dyddiad cau i wneud cais yw dydd Mawrth 4 Mai a bydd y rhestr fer yn cael ei llunio ar ddydd Llun 10 Mai.  Dylai ymgeiswyr fod yn barod i weithio penwythnosau ac yn yr awyr agored mewn amryw leoliadau ar draws y fwrdeistref sirol.

Chwilio A i Y