Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Pŵer chwaraeon yn helpu mwy o bobl ifanc i 'Ailgydio'

Mae pŵer chwaraeon yn cael ei ddefnyddio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac Ymddiriedolaeth y Fonesig Kelly Holmes i helpu grŵp arall o bobl ifanc i wneud mwy o benderfyniadau bywyd cadarnhaol.

Mae'r awdurdod lleol a'r ymddiriedolaeth wedi cydweithio unwaith eto i redeg y rhaglen arloesol ‘Get on Track’, sy'n defnyddio athletwyr elitaidd fel mentoriaid ysbrydoledig.

Mae chwaraewr rygbi menywod Cymru, Philippa Tuttiett a mentor cynorthwyol Michaela Breeze – codwr pwysau mwyaf llwyddiannus Prydain – yn arwain 12 o bobl ifanc dros gyfnod o bum wythnos ar weithgareddau amrywiol o'u safle yn YMCA Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn ogystal â threulio'r mis nesaf yn codi safon eu CVau ac yn paratoi ar gyfer technegau cyfweliad, mae'r grŵp 16 i 24 mlwydd oed hefyd yn cymryd rhan mewn sesiynau bwyta'n iach, cyfleoedd gwirfoddoli a chwrs cymorth cyntaf.

Dyma ein pedwaredd garfan o gyfranogwyr 'Get On Track' ers inni fod yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gynnal y rhaglen. Mae'n rhaglen effeithiol iawn, gyda mentoriaid gwych fel patrymau ymddwyn i helpu pobl ifanc o gefndiroedd gwahanol i wella eu rhagolygon mewn bywyd.

Dyma ein pedwaredd garfan o gyfranogwyr 'Get On Track' ers inni fod yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gynnal y rhaglen. Mae'n rhaglen effeithiol iawn, gyda mentoriaid gwych fel patrymau ymddwyn i helpu pobl ifanc o gefndiroedd gwahanol i wella eu rhagolygon mewn bywyd.

Yn aml, mae un person arbennig yn unig yn gallu newid bywyd rhywun am y gorau trwy ei helpu i ddod o hyd i'r hyder a'r penderfyniad sydd eu hangen. Bydd y rhaglen Get on Track yn aml yn gwthio'r cyfranogwyr y tu hwnt i'w mannau cyfforddus i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a phersonol sydd eu hangen arnynt i ddod o hyd i waith neu ddychwelyd at addysg neu hyfforddiant. Rwy'n sicr bydd yr holl gyfranogwyr yn gweld y rhaglen yn hynod o ddefnyddiol ac rwy'n dymuno pob llwyddiant iddynt.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod y Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Chwilio A i Y