Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Prosiect o Ben-y-bont ar Ogwr yn gystadleuydd am wobr rhagoriaeth adeiladu genedlaethol

Mae trawsnewidiad trawiadol caffi a oedd wedi dyddio ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar drywydd gwobr adeiladu genedlaethol yr wythnos nesaf.

Bydd y dylunwyr Oriel Architects a’r contractwyr adeiladu Willmott Dixon ymhlith y cystadleuwyr yn y Gwobrau Cenedlaethol Rheoli Adeiladau Awdurdodau Lleol yn Llundain ar 9 Tachwedd er mwyn cydnabod, ‘Y Bont’, sef caffi ac ardal gyfarfod newydd maen nhw wedi'u creu gerllaw Pencadlys Heddlu De Cymru ar Heol y Bont-faen.

Gyda dyluniad tebyg i'r pencadlys, ond yn fwy clyd, gwnaeth yr adeilad newydd gerllaw'r gerddi coffa gymryd lle caffi a oedd wedi dyddio a oedd gerllaw'r safle ynghynt.

Bydd y prosiect yn cael ei gynnwys yn y categori 'Adeilad Cynhwysol Gorau’ yn y gwobrau cenedlaethol ar ôl ennill rownd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y gystadleuaeth yn gynharach eleni ac yna yng ngwobrau Cymru gyfan fis diwethaf.

Rydym wrth ein boddau i weld y prosiect rhagorol hwn yn mynd yr holl ffordd o'n gwobrau rhagoriaeth adeiladu bwrdeistref sirol i'r rownd derfynol genedlaethol.

Y briff gwreiddiol oedd dylunio adeilad a oedd yn addas i bawb, a gwnaeth Oriel Architects yn sicr lwyddo, gan greu amgylchedd heddychlon sy'n hygyrch i'r holl ddefnyddwyr a phob math o anabledd. Rydym o'r farn ei fod yn gystadleuydd cryf am wobr genedlaethol ac rydym yn dymuno pob lwc i bawb sydd ynghlwm wrth y prosiect.

Cynghorydd Richard Young, Aelod y Cabinet dros Gymunedau

Dywedodd Richard Jones, Cyfarwyddwr Willmott Dixon, “Rydym yn falch iawn bod y prosiect hwn wedi cyrraedd rownd derfynol y gwobrau rhagoriaeth adeiladu cenedlaethol gan ei fod yn cydnabod y cydweithio rhwng y dylunwyr, yr ymgynghorwyr, ein cadwyn gyflenwi a Heddlu De Cymru i gyflwyno’r ardal wych hon.”

Dywedodd Steve Price o Oriel Design Limited, "Roedd yn bleser gan Oriel Architects fod yn rhan o'r tîm lle’r oedd pawb a oedd yn cymryd rhan ynddo yn gweithio tuag at greu adeilad sydd wedi rhagori ar yr holl ddisgwyliadau. Mae'n adeilad sy'n sensitif i'r amgylchedd y mae'r staff yn ei fwynhau ac yn ceisio ei ddefnyddio bob awr o'r dydd a'r nos."

Mae'r Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC yn dathlu rhagoriaeth o'r bwrdd dylunio i'r safle. Mae'r gwobrau’n cydnabod ansawdd y grefft a ddangoswyd gan yr adeiladwyr nid yn unig er mwyn cydymffurfio â rheoliadau adeiladu, ond hefyd er mwyn dangos y safonau uchaf o ran arloesedd technegol i adeiladu adeiladau sy'n bodloni gofynion y cwsmer ac yn edrych yn wych.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr holl gystadleuwyr ar gyfer y gwobrau cenedlaethol eleni ar wefan LABC.

Chwilio A i Y