Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Profion Symudol Covid-19 ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau trefniadau newydd ar gyfer cyfleusterau profi coronafeirws symudol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y cyfleuster gyrru drwodd, sydd ar gael ar gyn-safle ffatri Revlon / Cosi yn Oakwood Drive ym Maesteg, yn cau am 5pm heno (dydd Iau 12 Tachwedd).

Bydd y cyfleuster gyrru drwodd wedyn yn symud i faes parcio Neuadd Fowlio Yng Nghanolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr lle bydd ar gael o ddydd Gwener 13 Tachwedd rhwng 9am a 5pm, gan gynnwys ar benwythnosau.

Er mwyn defnyddio'r cyfleuster hwn, a fydd yn cynnig gwasanaeth gyrru drwodd yn unig, bydd angen i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw gan ddefnyddio gwefan Llywodraeth Cymru.

Dylai preswylwyr ddefnyddio canolfan brofi symudol dim ond os ydynt yn dangos symptomau coronafeirws, sef tymheredd uchel, peswch parhaus newydd, neu golli neu newid yn eu gallu i arogli neu flasu.

Unwaith bydd y prawf wedi'i gwblhau, rhaid i chi ddychwelyd adref yn syth i hunanynysu nes i chi gael cadarnhad o'r canlyniad - peidiwch â gwneud unrhyw weithgareddau sy'n peri risg i chi ddod i gysylltiad ag aelodau eraill o'r cyhoedd. Er bydd y rhan fwyaf o bobl yn cael eu canlyniadau drwy neges destun y diwrnod ar ôl cael y prawf, mae'n bosibl y bydd rhai canlyniadau yn cymryd ychydig yn hirach.

Mae'r cyfleusterau profi symudol yn ffordd boblogaidd ac effeithiol o sicrhau bod pobl sy'n profi symptomau coronafeirws yn gallu cael archwiliad cyflym, am ddim.

I gael gwybod mwy am y ffyrdd ychwanegol y gallwch gael prawf Covid-19, ffoniwch 119 neu ewch i'r tudalen coronafeirws ar wefan Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y