Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Profi symudol yn symud i Faesteg

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau bod y cyfleuster profi symudol sy’n gweithredu ym Mhorthcawl ar hyn o bryd ar fin symud i Faesteg.

Bydd y cyfleuster galw heibio yng Nghanolfan Gymunedol Awel-y-Môr (CF36 5TP) yn parhau ar gael tan 6pm ar ddydd Iau 8 Gorffennaf, cyn symud.

Ar ddydd Gwener 9 Gorffennaf, bydd yn cael ei leoli ar gyn-safle ffatri Revlon (Cosi) yn Oakwood Drive ym Maesteg (CF34 9TS) lle fydd yn gweithredu fel cyfleuster gyrru drwodd rhwng 9am-5pm.

Mae canolfan brofi galw heibio yn parhau i fod ar agor ym maes parcio'r Neuadd Fowlio ar Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AH) rhwng 2pm-8pm.

I ddefnyddio unrhyw un o’r ddau safle, byddwch angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw drwy ymweld â gwefan Llywodraeth Cymru neu ffonio 119. Os oes gennych broblemau gyda'ch clyw neu leferydd, gallwch ffonio 18001119 i drefnu apwyntiad.

Gallwch hefyd gasglu profion llif unffordd at ddefnydd gartref o gyfleuster maes parcio’r Neuadd Fowlio rhwng 8am-1pm, saith diwrnod yr wythnos.

Dylai unrhyw un sy’n teimlo’n gyffredinol sâl, neu sydd â thymheredd uchel, peswch newydd, parhaus neu'ch bod wedi colli neu wedi sylwi newid yn eich synnwyr arogli neu flasu, drefnu prawf cyn gynted â phosibl a hunan-ynysu gartref.

Mae profi torfol yn rhan bwysig o’n hymdrechion yn erbyn Covid-19 ac mae'r trefniadau hyn yn cael eu hadolygu’n rheolaidd, felly cadwch lygad am gyhoeddiadau pellach cyn bo hir.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Chwilio A i Y