Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Prif weithredwr yn cyhoeddi rôl newydd

Mae Darren Mepham, prif weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi cyhoeddi ei fod yn bwriadu gadael yr awdurdod yn gynnar yn 2019.

Mae Mr. Mepham wedi derbyn rôl newydd fel prif weithredwr Coleg Barnet and Southgate yng ngogledd Llundain.

Bydd yn parhau i fod yn brif weithredwr yn y cyngor cyn gadael ym mis Ionawr.

Nid yw hyn wedi bod yn benderfyniad hawdd gan fy mod i'n mwynhau gweithio yma yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae chwe blynedd wedi mynd heibio ers i mi ymuno â'r awdurdod, ac yn yr amser hwnnw rwyf wedi bod yn hynod falch o'r hyn rydym wedi ei gyflawni wrth wynebu rhai amgylchiadau heriol iawn.

Er i mi benderfynu cymryd yr her newydd hon am resymau personol a gyrfaol, rwy'n parhau i ganolbwyntio'n gryf ar fwrw ymlaen â gwasanaethu fel prif weithredwr, a byddaf yn cefnogi'r tîm uwch-reolwyr wrth iddynt ystyried amrywiaeth o opsiynau tymor byr a chanolig.

Darren Mepham, prif weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Ychwanegodd y cynghorydd Huw David, arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: "Hoffwn longyfarch Darren ar ei rôl newydd, a diolch iddo am ei ymdrech sylweddol dros y chwe blynedd ddiwethaf.

Rydym bob amser wedi bod yn gyngor uchelgeisiol, ac mae llawer o newidiadau trawsnewidiol yn parhau i fod ar waith.

Mae hyn yn cynnwys datblygiadau gyda'r newid yn y bwrdd iechyd, gweithio drwy heriau anodd ariannol a chytuno ar gyllideb gytbwys, archwilio cydweithredu pellach gyda'n cynghorau cyfagos, a llawer mwy.

Gyda'r prif weithredwr yn dal i fod gyda ni tan y flwyddyn newydd a thîm cryf iawn o uwch-reolwyr profiadol ar draws y sefydliad, rwy’n hyderus y bydd ein rhaglenni uchelgeisiol yn parhau i fynd rhagddynt yn y cyfamser.”

Chwilio A i Y