Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Preswylwyr yn ailgylchu 425 tunnell ychwanegol o wastraff dros y Nadolig

Ailgylchodd breswylwyr bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr fwy na 400 tunnell yn ychwanegol o wastraff dros y Nadolig, mewn cymhariaeth â'r flwyddyn flaenorol.

Mewn cymhariaeth â Nadolig 2019, ailgylchodd breswylwyr 424.77 tunnell yn ychwanegol, gyda llawer mwy o gardfwrdd, gwydr a gwastraff bwyd yn arbennig.

Mae hyn yn golygu bod y prif griwiau casglu, sy'n cael eu rheoli gan bartneriaid gwastraff Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sef Kier, wedi casglu, ar gyfartaledd, 2.5 tunnell o ailgylchu bob dydd.

Dywedodd reolwr gweithrediadau Kier, Leeann Neagle: "Aeth bob criw y tu hwnt i'r disgwyliadau i sicrhau bod preswylwyr Pen-y-bont ar Ogwr yn cael casgliadau ar amser dros yr ŵyl. Rwy'n falch iawn gyda pha mor dda aeth bob dim, ac yn falch o'r tîm."

Dywedodd y Dirprwy arweinydd Hywel Williams: "Rwy'n hynod ddiolchgar i'n criwiau casglu gwastraff ac ailgylchu sy'n parhau i weithio'n galed drwy gydol y pandemig.

"Diolch hefyd i'r preswylwyr am eu hymdrechion yn ein cynorthwyo ni i ailgylchu cymaint o wastraff â phosibl yn ystod y cyfnodau anodd hyn. Gobeithio y gallwch barhau i wneud hynny eleni."

Gyda mwy o bobl gartref dros y Nadolig, roedd y swm o sbwriel a gasglwyd yn uwch hefyd, gyda 410.46 tunnell yn ychwanegol mewn cymhariaeth â 2019. Mae hyn yn gyfartaledd o 4.08 tunnell yn cael ei gasglu bob dydd gan bob gweithredwr yn y prif griwiau casglu.

Gallwch nawr gofrestru ar gyfer gwasanaeth casglu gwastraff gerddi Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a fydd yn dychwelyd y gwanwyn hwn.

Cesglir gwastraff gerddi bob pythefnos, a bydd casgliadau'n rhedeg o 15 Mawrth 2021 hyd at 12 Tachwedd 2021. Cewch wybod diwrnod casglu eich gwastraff gardd wrth i chi gael eich sachau.

Mae tanysgrifiadau'n £38.30, neu £34.30 i bensiynwyr. Mae bagiau ychwanegol yn £5 yr un. I gofrestru, ewch i wefan Ailgylchu dros Pen-y-bont ar Ogwr.

Os yw rhywun yn eich cartref yn dangos symptomau coronafeirws, dylai cadachau a hancesi papur a ddefnyddir i lanhau arwynebau gael eu bagio ddwywaith a'u rhoi o'r neilltu am 72 awr cyn mynd i'r bag gwastraff glas.

Er mwyn cadw criwiau casglu sbwriel yn ddiogel, peidiwch â rhoi hancesi papur, papur cegin, papur toiled na chadachau yn eich bagiau ailgylchu.

Yn ogystal, gofynnir yn garedig i breswylwyr lanhau handlenni eu cynwysyddion gwastraff ac ailgylchu.

Ewch i wefan ailgylchu a gwastraff y cyngor am ragor o wybodaeth ynghylch casgliadau.

Chwilio A i Y