Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Preswylwyr caredig yn rhoi anrhegion i Apêl Siôn Corn

Bydd cannoedd o bobl ifanc ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael anrheg Nadolig, gyda diolch i garedigrwydd preswylwyr, busnesau, disgyblion a phlwyfolion sydd wedi cyfrannu i Apêl Siôn Corn eleni.

Mae Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr unwaith eto yn cefnogi'r apêl am deganau ac anrhegion i'r rheiny na fyddant fel arall yn cael anrheg.

Cefnogwyd yr apêl gan Ysgol Gyfun Brynteg hefyd, a gasglodd mwy na £3,000, Eglwys Tabernacl Bracla, oedd yn gweithio fel man casglu, ysbyty Hafod y Wennol, Parc Gwyliau Bae Treco, Horizon Roofing, a Tesco ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Ymunodd Kenneth Watts, Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David, arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Nicole Burnett, aelod cabinet gwasanaethau cymdeithasol a chymorth cynnar, a Claire Marchant, cyfarwyddwr corfforaethol gwasanaethau cyhoeddus y cyngor gyda Craig Wade, athro yn Ysgol Gyfun Brynteg, y prif weinidog Craig Hopkins, â gwirfoddolwyr yn yr eglwys wrth i'r anrhegion ddechrau cyrraedd.

Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, dim ond am un diwrnod y gallwyd derbyn anrhegion yn y man casglu yn Eglwys Tabernacl Bracla.

Yn ystod blwyddyn sydd wedi bod yn heriol i gymaint o bobl, mae'n wych gweld y gymuned yn dod at ei gilydd unwaith eto i ddangos caredigrwydd.

Mae'n wych bod cymaint o anrhegion wedi cael eu rhoi i godi calonnau pobl ifanc ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar Ddiwrnod Nadolig - diolch i bawb sydd wedi cyfrannu.

Diolch arbennig i Eglwys Tabernacl Bracla a'i gwirfoddolwyr am gasglu, trefnu a lapio'r anrhegion, a disgyblion Ysgol Gyfun Brynteg am eu holl ymdrechion i godi arian ar gyfer yr apêl.

Kenneth Watts, Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dywedodd y Parchedig Craig Hopkins: "Roedd ein corachod Nadolig yn brysur iawn yn prynu a chasglu anrhegion cyn eu lapio'n barod i'w dosbarthu i'r plant.

"Fel Eglwys, rydym yn falch iawn o fod yn rhan o'r achos hyfryd hwn. I mi, mae'r Nadolig yn adeg i fod yn garedig: Duw hael yn rhoi Iesu yn anrheg i'r byd. Y plant hyn yw'r unigolion mwyaf bregus yn ein cymdeithas, ac mae hon yn ffordd i ni fod yn hael iddyn nhw. Mae'n beth gwych i'w wneud yn ystod y Nadolig.

"Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu arian neu anrhegion, ac i'r gwirfoddolwyr sydd wedi rhoi eu hamser i drefnu a lapio'r anrhegion."

Mae Apêl Siôn Corn yn cefnogi plant a phobl ifanc o'u genedigaeth hyd at 25 mlwydd oed. Bellach, mae'r anrhegion yn cael eu dosbarthu gan wasanaethau cyhoeddus yn barod i'w hagor ar fore Nadolig.

Annette Parkes, rheolwr busnes gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, arweinydd Eglwys Tabernacl Bracla y parchedig Craig Hopkins, Kenneth Watts, maer, Claire Marchant, cyfarwyddwr corfforaethol gwasanaethau cyhoeddus, Huw David, arweinydd y cyngor, a Nicole Burnett, aelod cabinet gwasanaethau cymdeithasol a chymorth cynnar

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y