Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Pobl ifanc sy’n gadael gofal nawr wedi’u heithrio rhag talu’r dreth gyngor

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i gefnogi pobl ifanc sy’n gadael gofal drwy eu heithrio rhag gorfod talu unrhyw dreth gyngor hyd nes eu bod yn 25 oed.

Y nod yw rhoi help llaw iddynt wrth iddynt ddysgu i ddod yn fwy hunanddibynnol ac i fyw’n annibynnol. Daw’r penderfyniad hwn yn sgil adroddiad yn 2015 gan Gymdeithas y Plant sy’n cydnabod bod pobl ifanc sy’n gadael gofal mewn perygl arbennig o syrthio i mewn i ddyled.

Gall rheoli arian fod yn dasg anodd i unrhyw berson ifanc deunaw oed sy’n ei gwneud am y tro cyntaf, ond i bobl ifanc sy’n gadael gofal ac nad oes ganddynt gefnogaeth eu rhieni, mae’n brofiad arbennig o heriol.

Rydym wedi penderfynu diwygio ein cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor fel bod pobl ifanc sy’n gadael gofal wedi’u heithrio’n gyfan gwbl hyd nes iddynt gyrraedd 25 oed.

Mae hwn yn ymrwymiad parhaol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, fel rhieni corfforaethol, ac rydym yn gobeithio y bydd yn rhoi dechrau mwy cadarn i bobl ifanc sy’n gadael ein gofal wrth iddynt addasu at fyw yn annibynnol.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Huw David:

“Mae’r Cyngor yn datblygu amrywiaeth o gefnogaeth ychwanegol i bobl ifanc sy’n gadael gofal i’w helpu i ddod o hyd i swyddi, cyfleoedd hyfforddi, llety o ansawdd uchel a mwy.

“Rydym hefyd yn cynnig opsiynau tai â chymorth, gofal preswyl gwell a’r cynllun ‘pan fydda i’n barod’ sy’n galluogi pobl ifanc i aros gyda’u gofalwyr maeth yn hirach wrth iddynt gymryd y camau cyntaf tuag at annibyniaeth.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y