Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Pob busnes bellach ar agor yn y farchnad dan do ar ei newydd wedd

Bellach mae masnachwyr wedi ailagor eu busnesau ym Marchnad Dan Do Pen-y-bont ar Ogwr sydd newydd orffen cael ei gweddnewid.

Er bod pandemig y coronafeirws wedi golygu mai dim ond am gyfnodau penodol y mae'r farchnad dan do wedi bod ar agor yn ystod y flwyddyn, mae'r holl stondinau bellach wedi croesawu cwsmeriaid yn ôl yn dilyn llacio'r cyfyngiadau.

Mae'r farchnad wedi cael ei hailwampio gyda thoiledau cyhoeddus newydd ar gael i siopwyr eu defnyddio, yn cynnwys cyfleusterau hygyrch a newid babanod. Mae sgwâr canolog hefyd, y gellir ei ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau arbennig, adloniant i'r teulu ac ardaloedd chwarae i blant pan fydd yn ddiogel gwneud hynny.

Mae mesurau ar waith i gadw cwsmeriaid yn ddiogel, yn cynnwys system un ffordd, marciau dau fetr ar y llawr a safleoedd diheintio dwylo. Rhaid i'r rheiny sy'n ymweld â'r farchnad wisgo gorchuddion wyneb oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Mae stondinau yn y farchnad yn cynnig ystod eang o gynnyrch a gwasanaethau, yn cynnwys becws, cigydd, delicatessen, bwyd iach, nwyddau groser, cerddoriaeth, siop farbwr, siop ddillad, atgyweirio ffonau symudol a nwyddau cegin.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i wneud popeth o fewn ei allu i helpu i gefnogi busnesau lleol drwy hyrwyddo'r neges 'siopa'n lleol' a chynnig cyfraddau consesiynol i fasnachwyr y farchnad a fydd yn cael ei adolygu ddiwedd y mis.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y