Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Pen-y-bont ar Ogwr yn teithio nôl mewn amser ar gyfer digwyddiad o gyfnod y Rhyfel

Bydd canol tref Pen-y-bont yn mynd nôl i gyfnod y Rhyfeloedd Byd y Sadwrn hwn, 16 Mehefin, 10am-5pm gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau ac ail-greu er mwyn dathlu 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Prif atyniad y digwyddiad fydd model maint llawn o Awyren Bristol Scout o’r Rhyfel Byd 1af a fydd wedi ei leoli ger y Bont Garrg ar Dunraven Street.

Hefyd bydd adloniant byw trwy gydol y dydd, ynghyd â dynwaredwr sydd ‘run ffunud â Winston Churchill, gweddnewidiadau ‘vintage’, gemau o'r cyfnod a chrefftau adeg rhyfel.

Mae’r digwyddiad wedi ei drefnu gan Carnegie House mewn partneriaeth â Chyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr ac Ardal Gwella Busnes CF31.

Ynghyd â Phen-y-bont y Rhyfel, bydd canol y dref hefyd yn cynnal ei farchnad stryd misol ar ddydd Sadwrn, yn ogystal â marchnad grefft dan do.

Bydd y farchnad stryd fisol, wedi ei threfnu gan Ardal Gwella Busnes CF31 a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi ei lleoli ar hyd Caroline Street rhwng 10am a 4pm gyda’r farchnad crefftau dan do wedi ei lleoli y tu mewn i’r Rhiw.

Bydd y farchnad stryd hefyd yn dychwelyd bob trydydd dydd Sadwrn o’r mis hyd at fis Hydref.

Bydd y digwyddiad rhyfel yn mynd â theuluoedd yn ôl mewn amser i brofi’r Rhyfel Byd 1af a’r Ail Ryfel Byd mewn modd hwyliog a chyffrous.

Mae’r digwyddiad am ddim yn cyd-fynd â’r farchnad fisol a’r farchnad grefft dan do gan gynnig llawer o bethau hwyliog i’w gweld a’u gwneud ym Mhen-y-bont y penwythnos hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

 Mae lle o hyd i werthwyr crefft sydd â diddordeb mewn cael stondin yn y farchnad grefft dan do y Sadwrn hwn. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Tim Wood drwy e-bostio woodrot147@aol.com

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y