Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Pat, y ddynes lolipop, yn ymddeol ar ôl 40 mlynedd

Mae swyddog hebrwng croesfannau'n ffarwelio â'i ffon lolipop ar ôl gwasanaethu am fwy na 40 o flynyddoedd.

Ymunodd Patricia Ann Galliers â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i weithio fel swyddog hebrwng croesfannau ysgol ym 1980, cyn dod yn ddynes lolipop yn Ysgol Gynradd Nantyffyllon ym 1984.

Er gwaethaf y glaw, yr eira a'r heulwen, mae Pat wedi sicrhau bod plant yn cyrraedd ac yn gadael yr ysgol yn ddiogel bob bore a phrynhawn.

Wedi treulio pedwar degawd yn ei swydd, ac wedi hebrwng cenedlaethau o'r un teuluoedd i groesi'r ffordd, mae hi wedi penderfynu ymddeol.

Ar ran y cyngor, hoffwn ddiolch i Pat am ei gwasanaeth ar hyd y blynyddoedd, a dymunwn ymddeoliad hapus iddi.

Mae pawb yn cytuno ei bod yn bwysig cael hebryngwyr croesfannau mewn ysgolion ar draws y fwrdeistref sirol, ond mae'r swyddi hyn yn aml yn anodd eu llenwi oherwydd yr oriau gwaith anarferol sy'n cwympo bob ochr i amseroedd y mae ysgolion yn dechrau a gorffen.

Hoffem glywed gan aelodau o’r gymuned sydd â phersonoliaeth cyfeillgar a chroesawgar, all ddangos ymwybyddiaeth o draffig, ymdeimlad o gyfrifoldeb, ac sy’n awyddus i ddangos ymrwymiad wrth gyflawni swydd bwysig iawn i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel ar gyfer ein cerddwyr ifanc.

Cynghorydd Ken Watts

Mae gan y cyngor swyddi gwag ar hyn o bryd yn ardaloedd Bryncethin, Penyfai a Chefn Cribwr. Mae'r swydd yn cynnwys stopio traffig i gynorthwyo cerddwyr i groesi'r ffordd, cadw golwg am beryglon posibl ger ardaloedd croesi, a helpu i addysgu plant ar faterion diogelwch ar y ffyrdd.

Bydd gwisg yn cael ei darparu a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio tua chwech neu saith awr yr wythnos. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd 01656 642529.

Patricia Ann Galliers, 'y Ddynes Lolipop' sy'n ymddeol

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y