Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Partneriaeth yn cael gwobrau aur, arian ac efydd mewn gwobrau lles anifeiliaid

Mae Gwasanaeth Rheoleiddiol a Rennir Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg wedi ennill gwobrau aur, arian ac efydd ym menter PawPrints RSPCA 2019.

Cafodd Gwobrau PawPrints eu sefydlu i gydnabod gwasanaethau ar gyfer cŵn strae, cynlluniau wrth gefn, polisi tai, trwyddedu gweithgarwch anifeiliaid a lles cŵn mewn cenel, ac maent yn cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y Sefydliad Siartredig Safonau Masnach a Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd.

Cafodd y Gwasanaeth Rheoleiddiol a Rennir ei gydnabod mewn tri chategori gwahanol – Cŵn Strae (Aur), Trwyddedu Gweithgareddau Anifeiliaid (Arian) a Cŵn mewn Cenel (Efydd).

Sefydlwyd y Gwasanaeth Rheoleiddiol a Rennir rhwng tri chyngor yn 2015, ac mae’n cyfuno gwasanaethau fel safonau masnach, trwyddedu a lles anifeiliaid yn yr ardal.

Mae hwn yn ganlyniad gwych ac fe hoffwn longyfarch y Gwasanaeth Rheoleiddiol a Rennir ar ei lwyddiant.

Ers iddo gael ei sefydlu yn 2015, mae’r gwasanaeth wedi bod yn gofalu am hawliau pobl leol ac anifeiliaid ledled yr ardal. Rydw i’n falch o weld bod ei waith caled a’i arbenigedd yn cael eu cydnabod yn y gwobrau hyn ac rydw i’n siŵr y bydd y gwasanaeth yn adeiladu ar y llwyddiant hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol

Enillodd Hope Rescue ym Mhont-y-clun wobr aur am y ffordd maen nhw’n gofalu am gŵn mewn cenel ar gyfer cyrff cyhoeddus yng Nghymru.

Ers deuddeg mlynedd mae cynllun PawPrints wedi dathlu cyrff cyhoeddus sy’n mynd yr ail filltir er lles anifeiliaid – ond mae 2019 wedi torri pob record.

Rydyn ni’n falch iawn ein bod wedi dyfarnu dau ddwsin o wobrau i sefydliadau; gan gynnwys rhai am y ffordd maen nhw’n trin cŵn strae a chŵn mewn cenel, yn cefnogi anifeiliaid mewn tai cymdeithasol, ac yn cynllunio ar gyfer argyfyngau a allai effeithio ar anifeiliaid.

Ym mhob cwr o Gymru, mae cyrff cyhoeddus yn gwneud cymaint o ymdrech y tu ôl i’r llenni i wella lles anifeiliaid yn lleol - ond anaml y caiff yr ymdrechion hyn eu cydnabod. Mae PawPrints yn falch o godi ymwybyddiaeth o’r llwyddiannau hyn. Er gwaethaf yr hinsawdd economaidd anodd, mae’n wych gweld bod y sector cyhoeddus yng Nghymru wedi gwneud digon i sicrhau’r flwyddyn orau eto ar gyfer y cynllun lles anifeiliaid sefydledig yma.

Dywedodd Lewis Clark, ymgynghorydd materion cyhoeddus yr RSPCA

Chwilio A i Y