Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

‘Partneriaeth unigryw’ yn dod â dwy ysgol ynghyd

Mae partneriaeth unigryw yn helpu i ddarparu arweinyddiaeth strategol ar gyfer Ysgol Uwchradd Gatholig Archbishop McGrath yn ystod y ddwy flynedd nesaf.

Er gwaethaf nifer o ymgyrchoedd recriwtio sylweddol, nid yw Ysgol Uwchradd Gatholig Archbishop McGrath wedi gallu dod o hyd i brifathro parhaol.

Yn hytrach, mae llywodraethwyr yr ysgol wedi gofyn i Mrs Debra Thomas (Prifathrawes, Ysgol Gyfun Y Bont-faen) i gydweithio â hwy mewn partneriaeth sydd wedi’i dylunio i adeiladu ar sefyllfa gref a lefelau cyflawniad addysgiadol yr ysgol er mwyn helpu’r ysgol i ddatblygu a symud ymlaen.

Yn ogystal ag arwain un o ysgolion uwchradd mwyaf blaenllaw Cymru, mae Mrs Thomas yn dod â chyfoeth o brofiad yn ogystal ag empathi cryf gydag anghenion ysgol ffydd.

Rwy’n awyddus iawn i ddysgu mwy am y gwaith da iawn sy’n digwydd yn Archbishop McGrath i mi allu ei adrodd yn ôl i Ysgol Gyfun Y Bont-faen, ac i’r gwrthwyneb.

Mae hon yn enghraifft wych o ddull partneriaeth ble mae dwy ysgol dda iawn yn cydweithio i ddysgu gan ei gilydd.

Mrs Thomas

Ychwanegodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio:

Hoffwn groesawu Mrs Thomas i'w rôl newydd fel pennaeth gweithredol yn Archbishop McGrath, ac i gydnabod ei chyflawniadau fel prifathrawes yn Ysgol Gyfun Y Bont-faen.

Mae hwn yn gam nesaf cyffrous yn natblygiad y ddwy ysgol, ac rydym yn ffodus o fod wedi sicrhau unigolyn rhagorol i’w harwain.

Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Chwilio A i Y