Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Parseli prydau bwyd ysgol am ddim yn cael eu danfon dros y gwyliau hanner tymor

Bydd bob disgybl sy'n gymwys i dderbyn prydau bwyd ysgol am ddim yn derbyn parsel bwyd ar gyfer y gwyliau hanner tymor. Oherwydd gŵyl y banc ddydd Llun 31 Mai, bydd parseli'n cael eu danfon ddiwrnod yn hwyrach na'r arfer.

Ni fydd unrhyw un sydd wedi optio allan o'r ddarpariaeth o'r blaen yn derbyn parsel bwyd oni bai eu bod yn e-bostio fsmcovid19@bridgend.gov.uk i newid hyn.

Bydd parseli'n cael eu danfon i gyfeiriad cartrefi disgyblion cymwys ar y diwrnodau canlynol:

Dydd Mawrth 1 Mehefin

Caerau, Cwmfelin, Garth, Llangynwyd, Maesteg, Nantyffyllon ac unrhyw ardaloedd y tu allan i'r sir.

Dydd Mercher 2 Mehefin

Nant-y-moel, Cwm Ogwr, Pantyrawel, Pricetown, Lewistown, Melin Ifan Ddu, Evanstown, Gilfach Goch, Blaengarw, Pontycymer, Llangeinwyr, Braich-y-Cymer, Pant-y-gog, Pontyrhyl, Y Pîl, Bryn Cynffig, Cefn Cribwr, Gogledd Corneli a De Corneli.

Dydd Iau 3 Mehefin

Notais, Y Drenewydd, Porthcawl, Abercynffig, Betws, Goytre-hen, Brynmenyn, Tondu, Sarn, Bryncethin, Bryncoch ac Ynysawdre.

Dydd Gwener 4 Mehefin

Pencoed, Penprysg, Llangrallo, Heol Y Cyw, Rhiwceiliog, Coety, Y Llidiart, Pen-y-fai, Cefn Glas, Broadlands, Bryntirion, Bracla, Trelales, Melin Wyllt a thref Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y