Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Parseli prydau bwyd ysgol am ddim yn cael eu danfon dros wyliau'r Pasg

Bydd bob disgybl sy'n gymwys i dderbyn prydau bwyd ysgol am ddim yn derbyn parsel bwyd ar gyfer gwyliau'r Pasg, sy'n para pythefnos. Oherwydd gŵyl y banc ddydd Llun 5 Ebrill, bydd parseli'n cael eu danfon ddiwrnod yn hwyrach na'r arfer yn yr ail wythnos.

Ni fydd unrhyw un sydd wedi optio allan o'r ddarpariaeth o'r blaen yn derbyn parsel bwyd oni bai eu bod yn e-bostio FSMCOVID19@bridgend.gov.uk i adfer hyn.

Bydd parseli'n cael eu danfon i gyfeiriad cartrefi disgyblion cymwys ar y diwrnodau canlynol:

Dydd Llun 29 Mawrth a dydd Mawrth 6 Ebrill

Caerau, Cwmfelin, Garth, Llangynwyd, Maesteg, Nantyffyllon ac unrhyw ardaloedd y tu allan i'r sir.

Dydd Mawrth 30 Mawrth a dydd Mercher 7 Ebrill

Nant-y-moel, Cwm Ogwr, Pantyrawel, Pricetown, Lewistown, Melin Ifan Ddu, Evanstown, Gilfach Goch, Blaengarw, Pontycymer, Llangeinwyr, Braich-y-Cymer, Pant-y-gog, Pontyrhyl, Y Pîl, Bryn Cynffig, Cefn Cribwr, Gogledd Corneli a De Corneli.

Dydd Mercher 31 Mawrth a dydd Iau 8 Ebrill

Notais, Y Drenewydd, Porthcawl, Abercynffig, Betws, Goetre-hen, Brynmenyn, Tondu, Sarn, Bryncethin, Bryncoch, Ynysawdre, Pencoed, Penprysg, Llangrallo, Heol y Cyw a Rhiwceiliog.

Dydd Iau 1 Ebrill a dydd Gwener 9 Ebrill

Coety, Y Llidiart, Pen-y-fai, Cefn Glas, Broadlands, Bryntirion, Bracla, Trelales, Melin Wyllt a thref Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y