Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Parseli bwyd i blant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn trefnu parseli bwyd i blant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn barod ar gyfer gwyliau'r Nadolig.

Mae'r parsel cyflenwi bwyd prydau ysgol, am bythefnos, am ddim yn cael ei ddanfon i gyfeiriadau cartref pob disgybl cymwys yr wythnos hon.

Bydd disgyblion mewn ysgolion uwchradd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim hefyd yn derbyn parsel cyflenwi bwyd ychwanegol yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 21 Rhagfyr oherwydd y cyhoeddiad diweddar y byddant yn dysgu gartref ar-lein yr wythnos hon.

Ni fydd unrhyw un sydd wedi optio allan o'r ddarpariaeth o'r blaen yn derbyn parsel bwyd oni bai eu bod yn e-bostio FSMCOVID19@bridgend.gov.uk i adfer darpariaeth gwyliau ysgol.

Bydd parseli bwyd yn cael eu danfon yn yr ardaloedd canlynol ar y dyddiau canlynol:

Danfoniadau parseli bwyd:

Dydd Llun, 14 Rhagfyr

Caerau, Evanstown, Gilfach Goch, Blaengarw, Pontycymer, Llangeinor, Braich-Y-Cymer, Pant-y-gog,  Pontyrhyl, Pencoed, Penprysg, Llangrallo, Heol Y Cyw & Rhiwceiliog .

Dydd Mawrth, 15 Rhagfyr

Cwmfelin, Garth, Llangynwyd, Maesteg, Nantyffyllon, Nantymoel, Cwm Ogwr, Pantyrawel, Pricetown, Lewistown, Blackmill,

Dydd Mercher, 16 Rhagfyr

Y Pîl, Mynydd Cynffig, Cefn Cribwr, Gogledd Corneli, De Corneli, Notais, Newton, Porthcawl ac unrhyw ardaloedd o thu allan i'r sir

Dydd Iau, 17 Rhagfyr a dydd Gwener, 18 Rhagfyr

Coety, Lidiard, Y Felin-wyllt, Pen-y-fai, Cefn Glas, Broadlands, Bryntirion, Bracla a Threlales

Dydd Gwener, 18 Rhagfyr

Abercynffig, Betws, Goytre-hen, Brynmenyn, Tondu, Sarn, Bryncethin, Bryncoch ac Ynysawdre

 

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y