Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Parsel bwyd ychwanegol i ddisgyblion uwchradd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim

Bydd disgyblion ysgolion uwchradd, sy'n gymwys i gael prydau bwyd ysgol am ddim, yn derbyn parsel bwyd ychwanegol yn ystod yr wythnos sy'n cychwyn ar 21 Rhagfyr.

Mae parsel bwyd, fydd yn para pythefnos, wedi cael ei ddosbarthu i gyfeiriad cartrefi pob disgybl cymwys yr wythnos hon, ond ar ôl y cyhoeddiad y bydd disgyblion uwchradd yn dysgu gartref am yr wythnos yn cychwyn ar 14 Rhagfyr, byddant yn derbyn parsel ychwanegol fydd yn para drwy'r cyfnod hwn.

Ni fydd unrhyw un sydd wedi optio allan o'r ddarpariaeth yn flaenorol yn derbyn parsel bwyd oni bai eu bod yn e-bostio FSMCOVID19@bridgend.gov.uk i adfer y ddarpariaeth.

Bydd parseli bwyd yn cael eu danfon yn yr ardaloedd canlynol ar y dyddiau canlynol:

Dydd Llun 21 Rhagfyr

Abercynffig, Betws, Goetre-hen, Brynmenyn, Tondu, Bryncethin, Bryncoch, Ynysawdre, Coety, Lidiard, Melin Wyllt, Penyfai, tref Pen-y-bont ar Ogwr, Cefn Glas, Broadlands, Bryntirion, Bracla, Trelales, Pencoed, Penprysg, Llangrallo, Heol y Cyw, Rhiwceiliog ac unrhyw ardaloedd y tu allan i'r rhanbarth.

Dydd Mawrth 22 Rhagfyr

Caerau, Cwmfelin, Garth, Llangynwyd, Maesteg, Nantyffyllon, Nantymoel, Cwm Ogwr, Pantyrawel, Pricetown, Lewistown, Blackmill, Evanstown, Gilfach Goch, Blaengarw, Pontycymer, Llangeinor, Braich-y-Cymer, Pantygog, Pontyrhyl, Y Pîl, Mynydd Cynffig, Cefn Cribwr, Gogledd Corneli, De Corneli, Notais, Drenewydd a Phorthcawl.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y