Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Parcio am ddim yng nghanol y dref yn parhau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau y gellir defnyddio'r meysydd parcio yng nghanol y dref a reolir gan y cyngor am ddim am fis ychwanegol, gan barhau dan fis Medi.

Mae hyn ar gael ym meysydd parcio aml-lawr Rhiw a Stryd Bracla yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, yn ogystal â'r maes parcio awyr agored y tu cefn i Wilkinsons.

Ym Mhorthcawl, mae hyn ar gael ym meysydd parcio Hillsboro a Stryd John.

Ymhellach, o 1 Hydref tan 31 Mawrth, bydd y tair awr gyntaf am ddim ym maes parcio Rhiw ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Bydd parcio am ddim rhwng hanner dydd a 3pm o 1 Hydref tan 31 Mawrth ym maes parcio Stryd John, Porthcawl.

Rydym yn gobeithio y bydd siopwyr yn manteisio ar y parcio am ddim ychwanegol yng nghanol y dref am fis arall, ac yn cael eu hannog i ddychwelyd wrth i'r fenter tair awr o barcio am ddim gychwyn ym maes parcio Rhiw a Stryd John ym Mhorthcawl o fis Hydref tan ddiwedd Mawrth.

Mae busnesau lleol angen yr holl help sy'n bosib i ymdopi â heriau'r cyfnod hwn, rwy'n falch ein bod ni'n parhau â'r consesiwn parcio am ddim fel rhan o'n cefnogaeth iddyn nhw.

Dywedodd aelod cabinet dros gymunedau, Richard Young

Dywedodd Beth Daniel, is-gadeirydd Fforwm Masnachwyr Pen-y-bont ar Ogwr: "Ar ran Fforwm Masnachwyr Pen-y-bont ar Ogwr, rydym yn falch o glywed fod y cynnig parcio am ddim gan BCBC wedi ei ymestyn, a hoffwn ddiolch i BCBC am eu cymorth gyda'r cynnig hwn, ynghyd â'r gefnogaeth arbennig a dymuniadau rydym wedi'u derbyn gan ein holl gwsmeriaid sydd wedi bod yn rhagorol yn ystod y cyfnod masnachu heriol hwn.

"Mae'n ymddangos bod cwsmeriaid wedi gwrando'n astud ar y neges i 'siopa'n lleol' ac mae eu cefnogaeth wedi bod yn galonogol tu hwnt. Bydd y cynnig i barcio am ddim yn sicr yn annog siopwyr i barhau i ddangos eu cefnogaeth i fusnesau yng nghanol y dref ac yn y farchnad dan do."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y