Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Oriau gweithredu'r gaeaf mewn canolfannau ailgylchu cymunedol o 1 Hydref

O ddydd Iau 1 Hydref, bydd y tair Canolfan Ailgylchu Gymunedol ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn newid i oriau gweithredu'r gaeaf sy'n golygu y byddant ar agor rhwng 9am a 4pm, saith diwrnod yr wythnos. 

Cofiwch y gallwch ailgylchu llawer o eitemau yn y Canolfannau Ailgylchu Cymunedol yn Llandudwg, Maesteg a Brynmenyn.

Mae'r deunyddiau y gellir eu hailgylchu yn y canolfannau'n cynnwys beiciau, llyfrau, metel sgrap, cardbord, eitemau trydanol, oergelloedd a rhewgelloedd, tecstilau a phren.

Gellir mynd â gwastraff na ellir ei ailgylchu i'r canolfannau, ond gofynnir ichi wahanu unrhyw beth sy'n ailgylchadwy, felly mae'n syniad da ichi drefnu'ch gwastraff gartref cyn ichi ymweld.

Am ragor o fanylion am yr hyn y gallwch fynd ag ef i'r safleoedd i'w ailgylchu, ewch i wefan y cyngor.

Mae'r siop ailddefnyddio yng Nghanolfan Ailgylchu Maesteg ar agor rhwng dydd Mawrth a dydd Gwener bob wythnos. Mae rheoliadau COVID-19 yn gymwys, sef mynediad i un unigolyn ar y tro a rhaid gwisgo gorchuddion wyneb.

Mae'r siop, o'r enw The Siding, yn cynnwys popeth o feiciau a sgwteri i lyfrau a DVDs, seinyddion, gemau a llestri. Mae'n cael ei rhedeg gan fenter gymdeithasol Wastesavers mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Kier.

Chwilio A i Y